Pohreby 2017

V tomto roku odišli do večnosti:

Ondrej Mojžiš, 61 r.
Elena Farkašová, 75 r.
Milan Didi, 70 r.
Emil Gajdoš, 47 r.
Vladimír Škrváň, 29 r.
Mária Kozáriková, 78 r.
Štefan Gašpar, 89 r.
Emília Volková, 94 r.
Jozef Mojžiš, 86 r.
Anna Sarvašová, 81 r.
Roman Biba, 47 r.
Emília Sitárová, 93 r.
Miroslav Glos, 64 r.

R.I.P.
„Requiescant in pace!“
„Nech odpočívajú v pokoji!“