Krsty 2017

V roku 2017 prijali v našom chráme sviatosť krstu:

Emma Konietzny
Sára Kováčiková
Kamila Mojžišová
Eliáš Jánošík
Lenka Gašparíková
Oliver Bučko
Jakub Heinc
Peter Lauko
Matúš Babic
Diana Kolesárová
Adam Kolesár
Simona Pramuková
Kristína Kršiaková
Silvester Štefánik
Žofia Getlerová
Marcel Sečkár
Adam Hakel
Peter Cvik
Jakub Kolibiar

„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený.“

Mk 16,16