Poriadok a úmysly sv. omší (SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 15.9. – 10.00 – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska
Po – 16.9. – 7.30 – sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka
Ut – 17.9. – 18.00
St – 18.9. – 18.00 – jesenný kántrový deň Na poďakovanie za úrodu
Št – 19.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 20.9. – 18.00 –
sv. Ondreja Kima Taegona a spol., mučeníkov, spomienka
So – 21.9. – 7.30 – sv. Matúša
, apoštola a evanjelistu, sviatok
Ne – 22.9. – 10.00 –
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Kamil Piták
Ut: + Pavel Zorvan a Katarína
St: + Ondrej Biba
Št: + Anna Košťálová
Pi: + rodina Rybošová a Leváková
So: + Ján a Ondrej Biba
Ne: + za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 8.9. – 10.00 – 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 9.9. – 7.30
Ut – 10.9. – 18.00
St – 11.9. – 18.00
Št – 12.9. – 18.00 – Najsv. mena Panny Márie, ľub. spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 13.9. – 18.00 –
sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
So – 14.9. – 7.30 –
Povýšenie svätého kríža, sviatok, 15.00 – sobáš
Ne – 15.9. – 10.00 –
SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Pavel Kňaško, 1. výr.
Ut: za Božie požehnanie pre rodinu
St: + Pavel Mojžiš a rodina Budová
Št: za Márie v obci
Pi: + Silvia Morvayová, 1.výr. a Ján Lehocký
So: + Anna Rybošová
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 1.9. – 10.00 – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)
Po – 2.9. – 7.30
Ut – 3.9. – 18.00 – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
St – 4.9. – 18.00
Št – 5.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 6.9. – 18.00 –
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna omša
So – 7.9. – 7.30 –
sv. košických mučeníkov, kňazov, spomienka
Ne – 8.9. – 10.00 – 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za Božiu pomoc pre jubilantku
Ut: + rodina Pitáková
St: za Božiu pomoc pre vnučky
Št: + Ondrej a Anna
Pi: + Helena a Ján Piták
So: + Magdaléna Švecová, 1. výr.
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 25.8. – 10.00 – 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 26.8. – 7.30
Ut – 27.8. – 18.00 – sv. Moniky, spomienka
St – 28.8. – 18.00 – sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Št – 29.8. – 18.00 – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 30.8. – 18.00
So – 31.8. – 7.30
Ne – 1.9. – 10.00 – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
(detská sv. omša)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ján Drahoň
Ut: + Emil, Miroslav a Emil
St: + Ján Várošík, 10.výr. a rodina Vicianová
Št: + Ján Biba a Ondrej
Pi: za Božiu pomoc pre sestru Máriu
So: + Vlastimil Ryboš
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 18.8. – 10.00 – 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 19.8. – 7.30
Ut – 20.8. – 18.00 – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka
St – 21.8. – 18.00 – sv. Pia X., pápeža, spomienka
Št – 22.8. – 18.00 – Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Pi – 23.8. – 18.00
So – 24.8. – 7.30 – sv. Bartolomeja
, apoštola, sviatok
Ne – 25.8. – 10.00 – 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za Eleny a Heleny v obci
Ut: + rodina Rybošová a Ján Hitka
St: + Pavel Kňaško, Ján a Mária Mrázová
Št: + Milan Chovanculiak
Pi: + Ondrej a Ľubomír Cvik
So: + starí rodičia Mojžišovci a Kankovci
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 11.8. – 10.00 – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 12.8. – 7.30
Ut – 13.8. – 18.00
St – 14.8. – 7.30 – sv. Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka
Št – 15.8. – 18.00 – NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok
Pi – 16.8. – 18.00
So – 17.8. – 7.30
Ne – 18.8. – 10.00 – 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Mária Kuzmová a Anna Vajdová
Ut: + Silvia Morvayová
St: + Anna Rybošová
Št: za farnosť
Pi: + Mária a Ján Kozárik
So: + Anna Bazíková
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 4.8. – 10.00 – 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 5.8. – 15.00 – pohrebná
Ut – 6.8. – 18.00Premenenie Pána, sviatok
St – 7.8. – 18.00
Št – 8.8. – 18.00 – sv. Dominika, kňaza, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 9.8. – 18.00 – sv. Terézie Benedikty od kríža
, panny a mučenice, sviatok
So – 10.8. – 7.30 – sv. Vavrinca
, diakona a mučeníka, sviatok
Ne – 11.8. – 10.00 – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna Košťálová
Ut: + Ivan Sluka a rodičia z obidvoch strán
St: za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
Št: + Magdaléna Švecová
Pi: + rodina Rybošová a Pitáková
So: za Zuzany v obci
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 28.7. – 10.00 – 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 29.7. – 7.30 – sv. Marty, spomienka
Ut – 30.7. – 18.00
St – 31.7. – 18.00 – sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
Št – 1.8. – 18.00 – sv. Alfonza, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 2.8. – 18.00 –
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna omša
So – 3.8. – 7.30 –
Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Ne – 4.8. – 10.00 – 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ján Biba a Ondrej
Ut: + Ján Ryboš a rodičia
St: + Vlastimil Ryboš
Št: za zdravie v rodine
Pi: + rodina Poličeková a Koreneková
So:+ rodina Krnáčová a Luptáková
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 21.7. – 10.00 – 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 22.7. – sv. omša nebude
Ut – 23.7. sv. omša nebude
St – 24.7. – sv. omša nebude
Št – 25.7. – sv. omša nebude
Pi – 26.7. – 18.00 –
sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka
So – 27.7. – 7.30 –
sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Ne – 28.7. – 10.00 – 17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: sv. omša nebude
Ut: sv. omša nebude
St: sv. omša nebude
Št: sv. omša nebude
Pi: za Anny a Hany v obci
So:+ Ján Drahoň
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 14.7. – 10.00 – 15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 15.7. – 7.30 – sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ut – 16.7. – 18.00
St – 17.7. – 18.00 – sv. Andreja Svorada a Benedikta, pustovníkov, spomienka
Št – 18.7. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 19.7. – 18.00
So – 20.7. – 7.30
Ne – 21.7. – 10.00 – 16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna Rybošová
Ut: + Ondrej a rodičia
St: + Anna Bazíková
Št: + Anna a Jozef Húšťava
Pi: za Božiu pomoc pre chorú
So:+ Milan Chovanculiak
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.