Spovedanie a rozdávanie Eucharistie počas pandémie

Hromadné spovedanie, resp. spovedanie väčšieho množstva ľudí pred prvým piatkom a Veľkou nocou počas hrozby vírusu nie je možné. Veriacim sa odporúča častejšie si vzbudiť dokonalú ľútosť (teda nie ľútosť iba zo strachu pred trestom, alebo z vypočítavosti, ale z lásky k Bohu) s predsavzatím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti.

Ak by sa však predsa niekto potreboval súrne vyspovedať, môže o to požiadať na fare. Spoveď sa odporúča na otvorenom priestranstve (napr. pred kostolom, alebo vo farskej záhrade), medzi spovedníkom a penitentom má byť odstup aspoň 2 metre. Samozrejmosťou u oboch sú rúška.

Jednotlivcovi, ktorý o to požiada, možno podať sv. prijímanie v kostole a to na ľavú dlaň. Pravou rukou si Ho sám vloží do úst, priamo pred rozdávateľom. Predtým si treba dezinfikovať a umyť ruky v sakristii.

Spovedanie chorých a starších ľudí, ako to bývalo zvykom pred prvým piatkom, tentokrát tiež nie je možné. Výnimkou je nebezpečenstvo smrti (aj infikovaného pacienta v nemocnici). V takomto prípade neváhajte kontaktovať Farnosť Sielnica na čísle 045/5442420. Kňaz vtedy pacienta navštívi v ochrannej plastovej kombinéze.

Roznášanie sv. prijímania po domoch sa v tejto situácii tiež neodporúča.

Poriadok a úmysly sv. omší (PIATA PÔSTNA NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

NEDEĽA 29.3. – PIATA PÔSTNA NEDEĽA
Pondelok, Utorok, Streda
, Štvrtok, Piatok, Sobota
NEDEĽA 5.4. – KVETNÁ NEDEĽA čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú v Sielnici odslúžené bez verejnosti a (podľa odporúčania diecézneho biskupa) nie v obvyklom čase:

Ne: za farnosť
Po: + Vlastimil Ryboš
Ut: + Vladimír Futák, Mária a Ján
St: + Imrich Golian a Amália
Št: + Ján Ryboš
Pi: + Anna Košťálová
So: za zdravie a Božiu pomoc pre Marcelku
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (Laetare))

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

NEDEĽA 22.3. – ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA (Laetare)
Pondelok, Utorok,
Streda – Zvestovanie Pána
, slávnosť
Štvrtok, Piatok, Sobota
(v noci zo soboty na nedeľu sa posúva čas o jednu hodinu dopredu)
NEDEĽA 29.3. – PIATA PÔSTNA NEDEĽA

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú v Sielnici odslúžené bez verejnosti a (podľa odporúčania diecézneho biskupa) nie v obvyklom čase:

Ne: za farnosť
Po: + rodina Drahoňová a Balážová
Ut: + Emil Gajdoš, Emil a Miroslav
St: + Ján Drahoň
Št: + Milica Volková
Pi: + Anna Ševelerová
So: + Ján Biba a Ondrej
Ne: za farnosť

Mimoriadny oznam

Až do odvolania vo Farnosti Sielnica rušíme

 • Sv. omše pre verejnosť
 • Krsty, sobáše a pohreby s účasťou verejnosti (môžu byť len s minimálnym počtom osôb, najbližších príbuzných)
 • Spovedanie väčšieho počtu osôb v kostole
 • Spoločnú modlitbu ruženca, krížovej cesty
 • a ostatných pobožností
 • Prípravu na prvé sväté prijímanie a na birmovku
 • Modlitby matiek vo štvrtok
 • Detské stretká v sobotu

Naďalej ostáva

 • Otvorená predsieň kostola pre osobnú modlitbu
  počas dňa (v čase približne od 8.00 do 18.00)
 • Možnosť individuálne požiadať na fare o spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých, návštevu chorých alebo duchovný rozhovor
 • Fungovanie farskej kancelárie

Poriadok a úmysly sv. omší (TRETIA PÔSTNA NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 15.3. – 10.00 – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané
z rozhodnutia predsedu vlády SR Petra Pelegriniho.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú v Sielnici odslúžené bez verejnosti a (podľa nariadenia) nie v obvyklom čase:
Ne: za farnosť
Po: + Anna Rybošová, Ondrej, Vladimír a Ondrej
Ut: + rodina Puškárová, Volková a Mozolová
St: + Anna Košťálová
Št: + rodina Jesenská
Pi: + Štefan, Jozef, Mária a starí rodičia
So: + Mária Pupalová
Ne: za farnosť

Fotografie:
oltár
kostol

Mimoriadny oznam

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Do 23.3.2020 vo Farnosti Sielnica rušíme

 • Sv. omše pre verejnosť (ako aj prípadné pohreby s účasťou verejnosti)
 • Spovedanie v kostole
 • Spoločnú modlitbu ruženca
 • Spoločnú modlitbu krížovej cesty
 • Prípravu na 1. sv. prijímanie v stredu
 • Modlitby matiek vo štvrtok
 • Detské stretká v sobotu

Naďalej ostáva

 • Otvorená predsieň kostola pre osobnú modlitbu
  počas dňa (v čase približne od 8.00 do 18.00)
 • Možnosť individuálne požiadať na fare o spoveď,
  sv. prijímanie, pomazanie chorých
  alebo duchovný rozhovor
 • Fungovanie farskej kancelárie

Poriadok a úmysly sv. omší (DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 8.3. – 10.00 – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
Po – 9.3. – 15.30 – pohrebná
Ut – 10.3. – 18.00
St – 11.3. – 18.00 – (stretnutie prvoprijímajúcich detí)
Št – 12.3. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 13.3. – 18.00
So – 14.3. – 7.30
Ne – 15.3. – 10.00 – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna Mojžišová
Ut: + Milan Kušpál, 1.výr.
St: + Ján Kuchárik
Št: + Dušan Gregor a Pavel Lupták
Pi: + rodina Vaňová a Beličková
So: + Ján, Anna a Ján
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.
 • Dnes (8.3) bude krížová cesta o 13.30.