Poriadok a úmysly sv. omší (13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Te Deum)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 28.6. – 10.00 – 13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Te Deum
Po – 29.6. – 18.00 – SV. PETRA A PAVLA, apoštolov, slávnosť, prikázaný sviatok
Ut – 30.6. – 18.00
St – 1.7. – 18.00

Št – 2.7. – 18.00Návšteva Panny Márie, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 3.7. – 18.00
– sv. Tomáša, apoštola, sviatok
So – 4.7. – 7.30
Ne – 5.7. – 10.00
SV. CYRILA A METODA, slovanských vierozvestov

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za farnosť
Ut: + Vlastimil Ryboš, 1.výr.
St: + Ján Ryboš
Št: + Ondrej Vaňa
Pi: + Anna Košťálová
So: + Anna Mojžišová
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 21.6. – 10.00 – 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 22.6. – 7.30
Ut – 23.6. – 18.00 –
predvečer slávnosti
St – 24.6. – 18.00
Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť
Št – 25.6. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 26.6. – 18.00

So – 27.6. – 7.30
Ne – 28.6. – 10.00
13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Te Deum

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: na úmysel
Ut: + rodina Bibová
St: + Mária Pupalová
Št: + Pavel Lupták a Dušan Gregor
Pi: + Anna Ševelerová
So: na úmysel
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (77. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA, slávnosť)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 14.6. – 10.00 – 77. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA, slávnosť
Po – 15.6. – 7.30
Ut – 16.6. – 18.00
St – 17.6. – 18.00

Št – 18.6. – 18.00 – predvečer slávnosti (pri kaplnke)
Pi – 19.6. – 18.00
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť
So – 20.6. – 7.30
– Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, spomienka
Ne – 21.6. – 10.00
12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ondrej Biba a Ján
Ut: + rodina Bosá a Rybošová
St: za Božiu pomoc pre vnukov a vnučky
Št: + Vlastimil Ryboš
Pi: + Marcela Palečková
So: + Anna Ševelerová
Ne: za farnosť

FARSKÝ LETNÝ TÁBOR

je naplánovaný od 5. júla 2020 (odchod popoludní) do 10. júla 2020 (príchod okolo poludnia) v Sebechleboch. Hoci zatiaľ nemáme 100 % istotu, či sa tábor uskutoční, pravdepodobnosť jeho realizácie sa stále zväčšuje (závisí od epidemiologickej situácie). Preto prosíme rodičov a deti, ktoré majú o tábor záujem, aby sa v kostole zapísali na papier (nachádza sa pod chórom). Pre deti zo Sielnice je cena za osobu 60 eur. Pre ostatných 80 alebo 100 eur. Pre súrodencov zľava – 10 eur.

Poriadok a úmysly sv. omší (NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 7.6. – 9.00 (pre seniorov), 10.00 – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť
Po – 8.6. – 7.30
Ut – 9.6. – 18.00
St – 10.6. – 18.00
– predvečer slávnosti
Št – 11.6. – 18.00NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť
Pi – 12.6. – 18.00

So – 13.6. – 7.30
– sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ne – 14.6. – 9.00
(pre seniorov), 10.0077. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA, slávnosť

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna Mojžišová
Ut: + rodina Babicová – Ján, Jozef a Marián
St: + Ján Sluka a Mária
Št: za farnosť
Pi: + rodina Šetková
So: + Tomáš Ryboš
Ne: za farnosť

KÝM NEPOMINÚ VŠETKY OBMEDZENIA,
NEDEĽNÁ SV. OMŠA JE NEPOVINNÁ.

Poriadok a úmysly sv. omší (ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – hody)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 31.5. – 9.00 (pre seniorov), 10.00 – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – hody
Po – 1.6. – 7.30 – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka
Ut – 2.6. – 18.00
St – 3.6. – 18.00 – sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Št – 4.6. – 18.00NPJK, Najvyššieho a večného Kňaza, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 5.6. – 18.00
– sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka
So – 6.6. – 7.30
Ne – 7.6. – 9.00
(pre seniorov), 10.00NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: Ján Ryboš
Ut: poďakovanie za manželstvo
St: + Anna Košťálová
Št: + Jozef, Ján a Anna Sitárová
Pi: + Ondrej Vaňa
So: + Peter Cvik
Ne: za farnosť

KÝM NEPOMINÚ VŠETKY OBMEDZENIA,
NEDEĽNÁ SV. OMŠA JE NEPOVINNÁ.

Poriadok a úmysly sv. omší (SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 24.5. – 9.00 (pre seniorov), 10.00 – SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Po – 25.5. – 7.30
Ut – 26.5. – 18.00 – sv. Filipa Neriho, kňaza, spomienka
St – 27.5. – 18.00 – kántrový deň Za povolania na kňazský stav
Št – 28.5. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 29.5. – 18.00
So – 30.5. – 7.30
Ne – 31.5. – 9.00
(pre seniorov), 10.00ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO – hody

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: Ján Drahoň, 1.výr.
Ut: + Milan Cvik a rodičia
St: + rodina Gajdošová a Ján Kováčik
Št: + Anna Ševelerová
Pi: + Vlastimil Ryboš
So: + Dominik
Ne: za farnosť

● Dnes (24.5) je zbierka na katolícke masmédiá.

KÝM NEPOMINÚ VŠETKY OBMEDZENIA,
NEDEĽNÁ SV. OMŠA JE NEPOVINNÁ.

Poriadok a úmysly sv. omší (ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 17.5. – 9.00 (pre seniorov), 10.00 – ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Po – 18.5. – 7.30 – prosebné dni V čase sejby
Ut – 19.5. – 18.00
St – 20.5. – 18.00predvečer slávnosti
Št – 21.5. – 18.00 NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť
Pi – 22.5. – 18.00
So – 23.5. – 7.30
Ne – 24.5. – 9.00
(pre seniorov), 10.00SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: na úmysel
Ut: + Ľudovít a Elena
St: + rodina Kozáriková a Adamíková
Št: za farnosť
Pi: + Dominik
So: + Mária Pupalová
Ne: za farnosť

● Budúcu nedeľu (24.5) bude zbierka na katolícke masmédiá.

KÝM NEPOMINÚ VŠETKY OBMEDZENIA,
NEDEĽNÁ SV. OMŠA JE NEPOVINNÁ.

Poriadok a úmysly sv. omší (PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 10.5. – 9.00 (pre seniorov), 10.00 – PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Po – 11.5. – 18.00
Ut – 12.5. – 18.00
St – 13.5. – 18.00
Št – 14.5. – 18.00 sv. Mateja, apoštola, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 15.5. – 18.00
So – 16.5. – 7.30 –
sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Ne – 17.5. – 9.00
(pre seniorov), 10.00ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Peter Cvik
Ut: + Emília a Ján Volko, Anna a Pavel Kanka
St: za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
Št: + rodičia
Pi: + Ondrej a Ján Biba
So: + Anna Mojžišová
Ne: za farnosť

KÝM NEPOMINÚ VŠETKY OBMEDZENIA,
NEDEĽNÁ SV. OMŠA JE NEPOVINNÁ.

VSTUP NA BOHOSLUŽBY JE OD 6. MÁJA 2020 POVOLENÝ

V NAŠOM KOSTOLE MAXIMÁLNE PRE 50 – 60 OSÔB

iba s rúškom, alebo iným prekrytím
iba na vyznačené miesta, tých je 50, na laviciach sú označené oranžovými papierikmi (papierik je pred tvárou sediaceho), na dlažbe písmenami „X“, osoby z jednej domácnosti môžu vedľa seba sedieť/stáť bez rozostupov, teda aj 2-3 osoby na jedno označenie
iba s použitím dezinfekcie, stojany s bezdotykovým dávkovačom sú k dispozícii pod chórom, postrekovač na chóre

POČAS NÁVŠTEVY KOSTOLA

nepoužívame sväteničku
nepodávame si ruky
neprijímame Eucharistiu rovno do úst, ale na dlaň, predtým si na chvíľu zložíme rúško a Eucharistiu prijmeme hneď pred kňazom

DVE NEDEĽNÉ SVÄTÉ OMŠE

9:00 – pre seniorov, s organom, krátka kázeň, cca 35 min.
10:00 – pre ostatných, bez organu, krátka kázeň, cca 30 min., v prípade dobrého počasia na nádvorí, postojačky