Poriadok a úmysly sv. omší (33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 17.11. – 10.00 – 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 18.11. – 7.30
Ut – 19.11. – 18.00
St – 20.11. – 18.00
Št – 21.11. – 18.00 – Obetovanie Panny Márie, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 22.11. – 18.00
– sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka
So – 23.11. – 7.30
Ne – 24.11. – 10.00 –
34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za Božie požehnanie pre vnučku
Ut: za Božiu pomoc pre deti
St: + rodina Drahoňová a Mojžišová
Št: + rodičia Volkoví
Pi: + Milan Chovanculiak
So: za Emílie v obci
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.
 • Dnes (17.11) je zbierka na seminár

Poriadok a úmysly sv. omší (32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 10.11. – 10.00 – 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 11.11. – 7.30 – sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka
Ut – 12.11. – 18.00 – sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka
St – 13.11. – 18.00
Št – 14.11. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 15.11. – 18.00
So – 16.11. – 7.30
Ne – 17.11. – 10.00 –
33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ondrej, Juliana a Jozef Riboš
Ut: za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
St: + Ján a Anna Volková, rodina Piecková a súrodenci
Št: + Alžbeta Kováčová
Pi: + Anna Rybošová
So: + Ján Kupec, 1.výr.
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.
 • Budúcu nedeľu (17.11) bude zbierka na seminár

Poriadok a úmysly sv. omší (31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 3.11. – 10.00 – 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 4.11. – 7.30 – sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka
Ut – 5.11. – 18.00
St – 6.11. – 18.00
Št – 7.11. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 8.11. – 18.00
So – 9.11. – 7.30 –
Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Ne – 10.11. – 10.00 –
32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + kňazi a biskupi
Ut: za Božiu pomoc pre jubilantku a rodinu
St: + rodina Michalová a Mrázová
Št: + rodina Volková, Kucháriková a Kňažková
Pi: + Ján, Tibor a starí rodičia
So: + rodina Bibová, Švecová a Mojžišová
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša))

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 27.10. – 10.00 – 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)
Po – 28.10. – 7.30sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok
Ut – 29.10. – 18.00
St – 30.10. – 18.00
Št – 31.10. – 18.00 – predvečer slávnosti (latinské ordinárium)
Pi – 1.11. – 18.00 – VŠETKÝCH SVÄTÝCH
, slávnosť, prikázaný sviatok
So – 2.11. – 18.00 –
Všetkých verných zosnulých, spomienka
Ne – 3.11. – 10.00 –
31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ján Biba a Ondrej
Ut: + rodičia, Anna, Pavel a Anna, starí rodičia a starí rodičia Borovcoví
St: + Vlastimil Ryboš
Št: + Anna Šeleverová
Pi: za farnosť
So: + Anna Košťálová
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (misijná nedeľa))

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 20.10. – 10.00 – 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (misijná nedeľa)
Po – 21.10. – 7.30
Ut – 22.10. – 18.00
St – 23.10. – 18.00
Št – 24.10. – 18.00 – (latinské ord.)
Pi – 25.10. – 18.00
So – 26.10. – 7.30
Ne – 27.10. – 10.00 –
30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna Bibová a Ján Biba
Ut: + Milan Chovanculiak
St: + Martin Hrochotský a rodina Volková
Št: + Amália Kucháriková
Pi: + Ján Drahoň
So: + rodina Volková, rodičia Štefan a Mária a syn Ondrej
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.
 • Dnes (20.10) je zbierka na misie.
 • Budúcu nedeľu (27.10) nad ránom sa posúva čas o hodinu dozadu.

Poriadok a úmysly sv. omší (28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 13.10. – 10.00 – 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 14.10. – 7.30
Ut – 15.10. – 18.00 – sv. Terézie od Ježiša, panny učiteľky Cirkvi, spomienka
St – 16.10. – 18.00
Št – 17.10. – 18.00 – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, sp. (latinské ord.)
Pi – 18.10. – 18.00
sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok
So – 19.10. – 7.30
Ne – 20.10. – 10.00 –
29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (misijná nedeľa)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + rodičia Vaňovci, Pavel, Emília a syn Pavel
Ut: + Anna Rybošová
St: + rodičia, brat Igor a teta Helena
Št: + rodina Mojžišová a Domeniková
Pi: + rodičia, sestra Mária a Pavel
So: + rodina Šetková
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.
 • Budúcu nedeľu (20.10) bude zbierka na misie.

Poriadok a úmysly sv. omší (27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 6.10. – 10.00 – 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 7.10. – 7.30 – Ružencovej Panny Márie, spomienka
Ut – 8.10. – 18.00
St – 9.10. – 18.00 (celodenná adorácia od 9.00 do 18.00)
Št – 10.10. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 11.10. – 18.00
So – 12.10. – 7.30
Ne – 13.10. – 10.00 –
28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za ružencové spoločenstvo
Ut: + Jaroslav a Milica
St: za Božiu pomoc pre jubilanta
Št: za zdravie a Božiu pomoc pre Kevina
Pi: + Jozef Poliček, 5.výr.
So: za Božiu pomoc pre Viktóriu Poništiakovú s rodinou
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – detská sv. omša)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 29.9. – 10.00 – 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)
Po – 30.9. – 7.30 – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ut – 1.10. – 18.00 – sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
St – 2.10. – 18.00 – sv. anjelov strážcov, spomienka
Št – 3.10. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 4.10. – 18.00 –
sv. Františka Assiského, spomienka
So – 5.10. – 7.30
– Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka
Ne – 6.10. – 10.00 –
27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: poďakovanie za jubilantku
Ut: + Pavel Kňažko
St: + Ján Rečka
Št: + Anna Košťálová
Pi: + rodina Volková a Sujová
So: + Marta Šimková
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 22.9. – 10.00 – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 23.9. – 7.30 – sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
Ut – 24.9. – 18.00
St – 25.9. – 18.00
Št – 26.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 27.9. – 17.00 –
sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
So – 28.9. –
sv. omša nebude (púť do Mariazellu)
Ne – 29.9. – 10.00 –
26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Milan Chovanculiak
Ut: + Juraj a Mária Volková
St: + Ján Drahoň
Št: + Vlastimil Ryboš
Pi: + rodina Kuzmová a Milan Remiar
So: sv. omša nebude (púť do Mariazellu)
Ne: za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Poriadok a úmysly sv. omší (SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 15.9. – 10.00 – SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska
Po – 16.9. – 7.30 – sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka
Ut – 17.9. – 18.00
St – 18.9. – 18.00 – jesenný kántrový deň Na poďakovanie za úrodu
Št – 19.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 20.9. – 18.00 –
sv. Ondreja Kima Taegona a spol., mučeníkov, spomienka
So – 21.9. – 7.30 – sv. Matúša
, apoštola a evanjelistu, sviatok
Ne – 22.9. – 10.00 –
25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Kamil Piták
Ut: + Pavel Zorvan a Katarína
St: + Ondrej Biba
Št: + Anna Košťálová
Pi: + rodina Rybošová a Leváková
So: + Ján a Ondrej Biba
Ne: + za farnosť

 • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.