Erb a zástavy Farnosti

ERB RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI DUCHA SVÄTÉHO SIELNICA

Erb Farnosti Sielnica

POPIS ERBU

V striebornom štíte s modrou bordúrou sedem červených striebornostredých plameňov (2, 3, 2). Okraj štítu vypĺňa modrá bordúra posypaná striebornými gréckymi krížmi. Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s jedným uzlom na čiernej šnúre.

VYSVETLENIE VÝZNAMU JEDNOTLIVÝCH PRVKOV ERBU

Farnosť Sielnica je zasvätená Duchu Svätému. Ten je vyjadrený jeho atribútom – horiacimi plameňmi. Ich počet sedem symbolizuje sedem darov Ducha Svätého. Grécke krížiky vyjadrujú historické stredoveké patrocinium farnosti, ktorej kostol bol zasvätený Všetkým Svätým. Modrá tinktúra bordúry vyjadruje mariánsku premonštrátsku farbu na znak toho, že stredoveká farnosť bola v správe Turčianskeho premonštrátskeho konventu v Kláštore pod Znievom. Čierny kňazský klobúk s jedným čiernym strapcom na čiernej šnúre na každej strane prináleží, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky, farárovi a farnosti.

AUTOR HERALDICKÉHO NÁVRHU A KRESBY: doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

Erb schválil dňa 12/XII/2017 v Nitre
heraldický konzultor KBS
doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.

 

ZÁSTAVY RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI DUCHA SVÄTÉHO SIELNICA


Nitra, 12/XII/2017, doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD.