Štatistiky

(podľa matrík a štatistických výkazov Farnosti Sielnica)

2023
Krsty – 27 (14 chlapcov, 13 dievčat)
Prvé sv.prijímanie – 7 detí, jedna dospelá
Sobáše – 5 párov
Pohreby – 16 (9 mužov, 7 žien)

2022
Krsty – 12 (5 chlapcov, 7 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 14 detí, jeden dospelý
Sobáše – 7 párov
Pohreby – 16 (10 mužov, 6 žien)

2021
Krsty – 19 (6 chlapcov, 12 dievčat a jedna dospelá)
Prvé sväté prijímanie – 6 detí, jedna dospelá
Birmovanie – 12 osôb
Sobáše – 4 páry
Pohreby – 11 (7 mužov, 4 ženy)

2020
Krsty – 17 (8 chlapcov, 9 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 6 detí
Sobáše – 5 párov
Pohreby – 15 (8 mužov, 7 žien)

2019
Krsty – 19 (12 chlapcov, 7 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 12 detí, jeden dospelý
Sobáše – 4 páry
Pohreby – 17 (10 mužov, 7 žien)

2018
Krsty – 20 (9 chlapcov, 11 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 17 detí
Sobáše – 5 párov
Pohreby – 10 (7 mužov, 3 ženy)

2017
Krsty – 19 (11 chlapcov, 7 dievčat, jedna dospelá)
Prvé sväté prijímanie – 11 detí, jedna dospelá
Birmovanie – 9 osôb
Sobáše – 10 párov
Pohreby – 13 (8 mužov, 5 žien)

2016
Krsty – 30 (18 chlapcov, 12 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 12 detí
Sobáše – 7 párov
Pohreby – 12 (5 mužov, 7 žien)

2015
Krsty – 29 (15 chlapcov, 13 dievčat, jedna dospelá)
Prvé sväté prijímanie – 4 deti, jedna dospelá
Birmovanie – 1 osoba
Sobáše – 5 párov
Pohreby – 11 (6 mužov, 5 žien)

2014
Krsty – 15 (8 chlapcov, 7 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 4 deti
Birmovanie – 20 osôb
Sobáše – 3 páry
Pohreby – 11 (6 mužov, 5 žien)

2013
Krsty – 14 (8 chlapcov, 6 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 22 detí
Sobáše – 3 páry
Pohreby – 12 (7 mužov, 5 žien)

2012
Krsty – 14 (6 chlapcov, 8 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 7 detí
Sobáše – 2 páry
Pohreby – 12 (8 mužov, 4 ženy)

2011
Krsty – 16 (7 chlapcov, 9 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 7 detí
Birmovanie – 16 osôb
Sobáše – 6 párov
Pohreby – 10 (1 muž, 9 žien)

2010
Krsty – 18 (9 chlapcov, 9 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 11 detí
Sobáše – 5 párov
Pohreby – 9 (6 mužov, 3 ženy)

2009
Krsty – 11 (5 chlapcov, 6 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 12 detí
Sobáše – 4 páry
Pohreby – 16 (10 mužov, 6 žien)

2008
Krsty – 13 (7 chlapcov, 6 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 8 detí
Birmovanie – 16 osôb
Sobáš – 1 pár
Pohreby – 16 (9 mužov, 7 žien)

2007
Krsty – 6 (5 chlapcov, 1 dievča)
Prvé sväté prijímanie – 6 detí
Sobáš – 1 pár
Pohreby – 12 (5 mužov, 7 žien)

2006
Krsty – 14 (9 chlapcov, 5 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – 7 detí
Birmovanie – 29 osôb
Sobáš – 1 pár
Pohreby – 9 (7 mužov, 2 ženy)

2005
Krsty – 7 (1 chlapec, 5 dievčat, jedna dospelá)
Prvé sväté prijímanie – 8 detí, jedna dospelá
Birmovanie – 1 osoba
Sobáš – 3 páry
Pohreby – 17 (9 mužov, 8 žien)

2004
Krsty – 16 (5 chlapcov, 9 dievčat, dve dospelé)
Prvé sväté prijímanie – 10 detí, dve dospelé
Birmovanie – 2 osoby
Sobáš – 1 pár
Pohreby – 14 (8 mužov, 6 žien)

2003
Krsty – 12 (6 chlapcov, 6 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – bez záznamu
Birmovanie – 21 osôb
Sobáše – 5 párov
Pohreby – 13 (11 mužov, 2 ženy)

2002
Krsty – 7 (3 chlapci, 4 dievčatá)
Prvé sväté prijímanie – 16 detí
Sobáš – 1 pár
Pohreby – 18 (9 mužov, 9 žien)

2001
Krsty – 6 (4 chlapci, 2 dievčatá)
Prvé sväté prijímanie – 14 detí
Sobáš – 0 párov
Pohreby – 16 (11 mužov, 5 žien)

2000
Krsty – 13 (6 chlapcov, 7 dievčat)
Prvé sväté prijímanie – bez záznamu (aj staršie ročníky)
Sobáš – 4 páry
Pohreby – 15 (9 mužov, 6 žien)

1999
Krsty – 15 (7 chlapcov, 8 dievčat)
Birmovanie – 34 osôb
Sobáš – 7 párov
Pohreby – 12 (11 mužov, 1 žena)

1998
Krsty – 19 (7 chlapcov, 22 dievčat)
Sobáš – 6 párov
Pohreby – 17 (9 mužov, 8 žien)

1997
Krsty – 20 (13 chlapcov, 7 dievčat)
Sobáš – 8 párov
Pohreby – 11 (5 mužov, 6 žien)

1996
Krsty – 29 (9 chlapcov, 20 dievčat)
Sobáš – 12 párov
Pohreby – 12 (6 mužov, 6 žien)

1995
Krsty – 24 (18 chlapcov, 6 dievčat)
Birmovanie – 49 osôb
Sobáš – 11 párov
Pohreby – 12 (3 muži, 9 žien)

1994
Krsty – 25 (12 chlapcov, 13 dievčat)
Sobáš – 8 párov
Pohreby – 16 (8 mužov, 8 žien)

1993 – iba druhý polrok
Krsty – 2 (2 chlapci)
Sobáš – 1 pár
Pohreby – 9 (3 muži, 6 žien)
Všetky staršie záznamy sa nachádzajú v badínskych matrikách.