Kňazi pôsobiaci v Sielnici

Marián Gregor – Sielnica od roku 2010

 

Marián Gregor (1979)

Pochádza zo Slovenskej Ľupče.
Za kňaza bol vysvätený 15.8.2003 v Banskej Bystrici.
Bol kaplánom v Martine (2003-2007),
Banskej Bystrici – Fončorde (2007-2008)
a Banskej Bystrici – Katedrále (2008-2010).

Od roku 2010 je farárom v Sielnici.

Viac na: http://www.novyschema.bbdieceza.sk/knazi_main.php?knaz=NTkw


Ján Vígľaš – Sielnica 2000 – 2010

 

Ján Viglaš (1970)

Pochádza z Piešťan.
Za kňaza bol vysvätený 31.7.1999 v Banskej Bystrici.
Bol kaplánom v Detve (1999-2000),
farským administrátorom a farárom v Sielnici (2000-2010).
Od roku 2010 bol rektorom kňazského seminára v Badíne. Po zlúčení seminárov v  roku 2019, je vicerektorom kňazského seminára v Nitre.

Viac na:
http://www.novyschema.bbdieceza.sk/knazi_main.php?knaz=Mjg1


Gabriel Brendza – Sielnica 1994 – 2000

 

Gabriel Brendza (1963)

Pochádza zo Stropkova.
Za kňaza bol vysvätený 17.6.1989 v Banskej Bystrici.
Bol kaplánom v Martine (1989-1991),
farárom v Turčianskom Petre (1991-1994),
a v Sielnici (1994-2000).

Od roku 2000 bol farárom v Selciach. V roku 2019 sa stal dekanom a farárom  farnosti Banská Bystrica – mesto.

Viac na:
http://www.novyschema.bbdieceza.sk/knazi_main.php?knaz=NDY3


História kňazov pôsobiacich v Sielnici

Od roku 2010 Marián Gregor
2000-2010 Ján Viglaš
1994-2000 Gabriel Brendza

Od 1.7.1994 je Sielnica opäť samostatnou farnosťou a má vlastných farárov ↑

1993 Ján Bednár, viac na: http://www.novyschema.bbdieceza.sk/knazi_main.php?knaz=NTQw
1991-1993 Pavel Žemba, viac na: http://www.kfbb.estranky.sk/clanky/zemba.html
1939-1991 Anton Zarevúcky, kanonik, dal postaviť nový sielnický kostol, pochovaný je v Sielnici
1939 František Szabó, pochovaný v Šali
1934-1939 Mikuláš Valach
1925-1934 Karol Janeček
1914-1925 Juraj Ohrival, pochovaný v Sielnici
1883-1914 Juraj Gonda, ThDr., pochovaný v Koši
1882 Juraj Kováčik
1842-1882 Anton Szalatinyi, pochovaný v Badíne
1840-1842 Štefan Nemky
1840 Štefan Dianis
1824-1840 Matej Laho, pochovaný v Sielnici
1823-1824 Samuel Punyi
1820-1823 Karol Gyurgyovicz
1820 Ján Janík
1807-1820 Ján Simonyi
1769-1807 Juraj Dolezan
1769 Ján Buday
1752-1769 Jozef Juračka
1748-1752 Jozef Barinka
1744-1748 Martin Sidlovič
1734-1744 Juraj Mialtro
1731-1734 Adam Nedecký

V roku 1728 bola fara v Sielnici opustená a Sielnicu začali spravovať badínski farári ↑

1727-1731 Ondrej Fábry, presťahoval sa zo sielnickej fary do Badína
1724-1727 Jozef Ryvolovič
1719-1724 Jozef Szentkereszty
1706-1719 Ján Blažej Fábry
1696-1706 František Hurnay
1692-1696 Juraj Puliss
1690-1692 Juraj Biely
1689 Michal Misskay, začal písať matriky
1648-1657 Andrej Huginyi
1636-1648 Michal Čarin
1561 Ladislav