Poriadok a úmysly sv. omší (24. nedeľa v cezročnom období)

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 18.9.   –   7.30
Ut – 19.9.   –   18.00
St  – 20.9.   –   18.00 – sv. Ondreja K.T., Pavla Ch.H. a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
Št  – 21.9.   –   18.00  sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok (latinské ordinárium)
Pi  – 22.9.   –   17.00  – jesenný kántrový deň „Na poďakovanie za úrodu“
So – 23.9.   –   7.30 – sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
Ne – 24.9.   –   10.00 – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Po: za Božiu pomoc pre chorú
Ut: + Pavel Zorvan a Katarína
St: + Hildegarda Hatalčíková
Št: + rodina Rybošová a Ján Hitka
Pi: + Mária Kozáriková
So: + Vojtech Mojžiš
Ne: za farnosť

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.
„Púť k obrázkom“ dnes (17.9) nebude, presúva sa na niektorú ďalšiu nedeľu.

V utorok, stredu a štvrtok môže byť sv. omša (kvôli prácam pred kostolom) presunutá do Domu smútku.

Poriadok a úmysly sv. omší (23. nedeľa v cezročnom období)

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 11.9.   –   7.30
Ut – 12.9.   –   18.00 – Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka
St  – 13.9.   –   18.00 – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Št  – 14.9.   –   18.00  Povýšenie svätého kríža, sviatok (latinské ordinárium)
Pi  – 15.9.   –   10.00  – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sviatok
So – 16.9.   –   7.30 –  sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka
Ne – 17.9.   –   10.00 – 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Po: + Emília Volková
Ut: za Márie
St: + Ivan Sluka
Št: + rodina Kozáriková a Adamíková
Pi: + Kamil Piták
So: + Amália Kucháriková
Ne: za farnosť

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.
Budúcu nedeľu (17.9) popoludní pôjdeme na „púť k obrázkom“.

Poriadok a úmysly sv. omší (22. nedeľa v cezročnom období)

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 4.9.   –   7.30
Ut – 5.9.   –   18.00
St  – 6.9.   –   18.00
Št  – 7.9.   –   18.00  – sv. košických mučeníkov, spomienka (latinské ordinárium)
Pi  – 8.9.   –   18.00  – Narodenie Panny Márie, sviatok
So – 9.9.   –   púť na Velehrad
Ne – 10.9.   –   10.00 – 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Po: za Božiu pomoc pre deti
Ut: za Božiu pomoc pre deti
St: + rodičia Volkovci, Strelcovci a Ondrej
Št: + Pavel Mojžiš
Pi: za Božiu pomoc pre jubilantku
So: nebude
Ne: za farnosť

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.