Poriadok a úmysly sv. omší – DRUHÁ PȎSTNA NEDEĽA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 25.2 – 10.00 – DRUHÁ PȎSTNA NEDEĽA

Po – 26.2. – 7.30                           

Ut – 27.2. – 18.00 (stretnutie prvoprijímajúcich a rodičov)                      

St – 28.2. – 18.00

Št – 29.2. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi –   1.3. – 18.00

So –  2.3. –  7.30  

Ne –  3.3. – 10.00 – TRETIA PȎSTNA NEDEĽA (detská sv. omša)


Ne: za farnosť

Po: za Božiu pomoc pre Ivetu, Jozefa a Marušku

Ut: + Pavel Kuzma

St: za Božie požehnanie pre deti

Št: + Eva Škrváňová

Pi: na úmysel

So: + rodičia Volkoví, Pieckoví a sestra Mária

Ne: za farnosť      

● V pôstnom období bývajú krížové cesty v nedeľu o 14.30 a v piatok 17.30.

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – PRVÁ PȎSTNA NEDEĽA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 18.2 – 10.00 – PRVÁ PȎSTNA NEDEĽA

Po – 19.2. – 7.30                           13.00 – pohreb Eva Škrváňová

Ut – 20.2. – 18.00                         14.30 – pohreb Blažej Jesenský

St – 21.2. – 18.00 – jarný kántrový deň Za dar lásky

Št – 22.2. – 18.00 –  Katedry sv. Petra, apoštola, sviatok (latinské ordinárium)

Pi – 23.2. – 18.00

So -24.2. –  7.30  

Ne -25.2. – 10.00 – DRUHÁ PȎSTNA NEDEĽA


Ne: za farnosť

Po: + Ján Gajdoš

Ut: + rodina Drugdová – Martin, Mária a rodina Miňová

St: + rodina Mojžišová a Šetková

Št: + Maroš Ivanič

Pi: + Marta Martinská, 1.výr.

So: + Ľudovít Sluka

Ne: za farnosť      

● Dnes (18.2) bude zbierka na charitu.

● V pôstnom období bývajú krížové cesty v nedeľu o 14.30 a v piatok 17.30.

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 11.2 – 10.00 – 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Po – 12.2. – 7.30

Ut – 13.2. – 18.00

St – 14.2. – 18.00 – Popolcová streda (pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu)

Št – 15.2. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi – 16.2. – 18.00

So -17.2. –  7.30  

Ne -18.2. – 10.00 – PRVÁ PȎSTNA NEDEĽA


Ne: za farnosť

Po: + Ivan Kulich

Ut: + Ján Kmeť

St: + rodina Vaňová a Beličková

Št: + Anna Rybošová, 5.výr.

Pi: + rodina Jesenská

So: + Anna Mrázová a Pavel

Ne: za farnosť      

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne –  4.2 – 10.00 – 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po –  5.2. – 7.30 – sv. Agáty, panny a mučenice, spomienka

Ut –  6.2. – 18.00 – sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

St –  7.2. – 18.00

Št –   8.2. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi –   9.2. – 18.00

So -10.2. –  7.30  – sv. Školastiky, panny, spomienka

Ne -11.2. – 10.00 – 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Ne: za farnosť

Po: + Ondrej Vaňa, 4. výr.

Ut: + rodičia

St: + Ivan a Ján Borovec, Anna a Juraj Pršanec

Št: + rodina Várošíková, Volková a Rybošová

Pi: + Július Nociar a Jozef Švirik

So: + Jozef Mojžiš

Ne: za farnosť      

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 28.1 – 10.00 – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 29.1. – 7.30

Ut – 30.1. – 18.00

St – 31.1. – 18.00 – sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka

Št –  1.2. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi –  2.2. – 18.00 – Obetovanie Pána, sviatok (+ požehnanie sviec na nádvorí)

So – 3.2. –  7.30  – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľ. spomienka (+ požehnanie hrdla)

Ne – 4.2. – 10.00 – 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne: za farnosť

Po: + rodina Bosá a Rybošová

Ut: + Mária Volková, Ján a Ondrej

St: za Božiu pomoc pre brata v chorobe

Št: + Anna Drahoňová

Pi: + Veronika, Jozef a Elena

So: + Mária Volková, 1. výr.

Ne: za farnosť      

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 21.1 – 10.00 – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (Nedeľa Božieho slova)

Po – 22.1. –  7.30

Ut – 23.1. – 18.00

St – 24.1. – 18.00 – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Št – 25.1. – 18.00 – Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok         (latinské ordinárium)

Pi – 26.1. – 18.00 – sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka

So – 27.1. –  7.30

Ne – 28.1. – 10.00 – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ne: za farnosť

Po: + rodina Andorová

Ut: + rodina Hanusková a Kňažková

St: + Ľudovít Sluka

Št: za Božie požehnanie pre Ivetu a Jozefa

Pi: + Ľudovít Gregor

So: + Pavel Kuzma

Ne: za farnosť      

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 14.1 – 10.00 – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Po – 15.1. –  7.30

Ut – 16.1. – 18.00

St – 17.1. – 18.00 – sv. Antona, opáta, spomienka

Št – 18.1. – 18.00 – začiatok Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (latinské ordinárium)

Pi – 19.1. – 18.00

So – 20.1. –  7.30

Ne – 21.1. – 10.00 – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (Nedeľa Božieho slova)

Ne: za farnosť

Po: za Božie požehnanie pre rodinu

Ut: za Božie požehnanie pre Romana a príbuzných

St: na úmysel

Št: + Anna Mrázová a Pavel

Pi: + Ján Gajdoš

So: + Dušan Krul

Ne: za farnosť      

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – KRST PÁNA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 7.1 – 10.00 – KRST PÁNA, sviatok

Po –  8.1. –  7.30

Ut –  9.1. – 18.00

St – 10.1. – 18.00

Št – 11.1. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi – 12.1. – 18.00

So – 13.1. –  7.30

Ne – 14.1. – 10.00 – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Ne: za farnosť

Po: + rodina Sitárová, Pitáková a Filipko

Ut: + rodina Parobková – Emília, Zuzana a Ján

St: + Ladislav Škrváň, 1.výr.

Št: + Anna Žihlavníková a Ján

Pi: + rodina Babicová – Ján, Jozef a Marián

So: + Ján Kmeť

Ne: za farnosť      

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – NEDEĽA SV. RODINY

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 31.12.23 – 10.00 – SV. RODINY JEŽIŠA, JOZEFA A MÁRIE + Te Deum

Po – 1.1.2024 – 10.00 – PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť, prikázaný sviatok  

Ut – 2.1. – 18.00 – sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

St – 3.1. – 18.00

Št – 4.1. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi – 5.1. – 18.00 (predvečer slávnosti)

So – 6.1. – 10.00 – ZJAVENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok (+požehnanie vody)

Ne – 7.1. – 10.00 – KRST PÁNA, sviatok

Ne: za farnosť

Po: za farnosť

Ut: + Ondrej Žuffa a rodičia

St: + Mária Volková

Št: + Ondrej, Vladimír, Anna a Ondrej Ryboš

Pi: + Ondrej Piták a Mária, r. Gajdošová

So: za farnosť

Ne: za farnosť      

● Kto má záujem o požehnanie domu 6. alebo 7.1.2024 popoludní, môže sa zapísať v kostole na zadnom stolíku.

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 24.12. – 10.00 – ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA   24.00 – Polnočná

Po – 25.12. – 10.00 – NARODENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok  

Ut – 26.12. – 10.00 – sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok

St – 27.12. – 18.00 – sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok

Št – 28.12. – 18.00 – sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok                 (latinské ordinárium)

Pi – 29.12. – 18.00 – Piaty deň v oktáve Narodenia Pána

So – 30.12. –  7.30 – Šiesty deň v oktáve Narodenia Pána   

Ne – 31.12. – 10.00 – SV. RODINY JEŽIŠA, JOZEFA A MÁRIE + Te Deum

ÚMYSLY:

Ne: za farnosť

Po: za farnosť

Ut: + Pavel Lupták a Dušan Gregor

St: + Ľudovít Sluka

Št: + Pavel Kuzma

Pi: + Ján, Jozef a Anna Lauková

So: + Pavel Kuzma

Ne: za farnosť      

● Kto má záujem o návštevu koledníkov 25.12.2023 popoludní, môže sa zapísať v kostole na zadnom stolíku.

● 26.12.2023 bude v kostole popoludní o 16.00 jasličková pobožnosť.

Marián Gregor, farár