Poriadok a úmysly sv. omší (4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 29.1. – 10.00  4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po30.1. – 7.30
Ut – 31.1. – 18.00 – sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka
St – 1.2. – 18.00

Št2.2. – 18.00Obetovanie Pána, sviatok (latinské ordinárium)+ požehnanie sviec
Pi – 3.2. – 18.00 – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka, ľubovoľná spom.+ požehnanie hrdla
So4.2. – 7.30 Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spomienka 
Ne – 5.2. – 10.00 – 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Mária Volková

Ut: + Ján Ryboš a Pavel Volko

St: + rodina Várošíková, Volková a Rybošová

Št: + Ondrej Vaňa

Pi: + Anna Cviková

So: + Anna Andorová a Jozef Garabiš

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 22.1. – 10.00  3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (nedeľa Božieho Slova)
Po23.1. – 7.30
Ut – 24.1. – 18.00 – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
St – 25.1. – 18.00
Obrátenie sv. Pavla, apoštola, sviatok
Št26.1. – 18.00 – sv. Timoteja a Títa, biskupov (latinské ordinárium)
Pi – 27.1. – 18.00
So28.1. – 7.30 sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľ Cirkvi, spomienka 
Ne – 29.1. – 10.00 – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: za Božiu pomoc pre jubilantku

Ut: + rodina Mrázová a Sitárová

St: + rodičia a starí rodičia

Št: + Ján Volko

Pi: + rodina Jesenská

So: + Pavel Volko

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší ( 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ )

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 15.1. – 10.00  2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po16.1. – 7.30
Ut – 17.1. – 18.00 – sv. Antona, opáta, spomienka
St – 18.1. – 18.00
(začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov)
Št19.1. – 18.00 (latinské ordinárium)
Pi – 20.1. – 18.00
So21.1. – 7.30 sv. Agnesy, panny a mučenice, spomienka
Ne – 22.1. – 10.00 – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (nedeľa Božieho Slova)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Emília Volková

Ut: + rodina Pitáková a Filipko

St: + Anna Jesenská

Št: + Ján Gajdoš

Pi: + Anna Lesayová

So: + Ján Ryboš

Ne: za farnosť  

Poriadok a úmysly sv. omší ( KRST PÁNA (sv. omša pre deti) )

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 8.1. – 10.00 KRST PÁNA, sviatok (sv. omša pre deti)
Po9.1. – 7.30
Ut – 10.1. – 18.00
St – 11.1. – 18.00

Št12.1. – 18.00 (latinské ordinárium)
Pi – 13.1. – 18.00
So14.1. – 7.30 votívna omša o sv. Františkovi Xaverskom (s relikviami)
Ne – 15.1. – 10.00 – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + rodina Bosá a Rybošová

Ut: + Branislav Gašpar a Ján Gašpar

St: + Anna Cviková

Št: + Gabriela Kalamárová

Pi: + Ivan Borovec

So: + Anna Mižúrová

Ne: za farnosť   

Poriadok a úmysly sv. omší (PANNY MÁRIE BOHORODIČKY)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 1.1. – 10.00 PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť
Po2.1. – 7.30 – sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov C., sp
Ut – 3.1. – 18.00
St – 4.1. – 18.00

Št5.1. – 7.30 (latinské ordinárium)
Pi – 6.1. – 10.00ZJAVENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok + požehnanie vody
So7.1. – 7.30
Ne – 8.1. – 10.00 – KRST PÁNA, sviatok   (sv. omša pre deti)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Jozef Biba

Ut: + Anna Cviková

St: + Oľga Lacová, r. Mojžišová, 30.výr.

Št: + Emil, Miroslav a Emil Gajdoš

Pi: za farnosť

So: + Ivan Borovec

Ne: za farnosť

POŽEHNANÝ NOVÝ ROK A PLNOSŤ POKOJA, 

RADOSTI A SILY OD PÁNA VÁM PRAJE

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší (NARODENIE PÁNA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 25.12. – 10.00NARODENIE PÁNA, slávnosť   14.00 (koledovanie po domoch)
Po26.12. – 10.00sv. Štefana, prvého mučeníka, sviatok 15.00 (jasličková pobožnosť)
Ut – 27.12. – 18.00 – sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sviatok
St – 28.12. – 18.00
– sv. neviniatok, mučeníkov, sviatok
Št29.12. – 18.00Piaty deň v oktáve Narodenia Pána (latinské ordinárium)
Pi – 30.12. – 18.00Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa, sviatok
So31.12. – 16.00Siedmy deň v oktáve Narodenia Pána (+Te Deum), 23.45(adorácia)
Ne – 1.1. – 10.00 – PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Pavel Lupták a Dušan Gregor

Ut: + Ján Volko

St: + Jaromír Gregor

Št: + Pavel Volko

Pi: + Vladimír Cvik

So: + Vladimír DrahoňNe: za farnosť   

● Záujem o koledovanie sa zapisuje v kostole na zadnom stolíku. 

Poriadok a úmysly sv. omší (ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 18.12. – 10.00ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Po19.12. – 7.30
Ut – 20.12. – 18.00
St – 21.12. – 18.00

Št22.12. – 11.00 – (celebrujú spolužiaci dp. Romana Kuchárika)
Pi – 23.12. – 18.00 (k dispozícii je betlehemské svetlo)
So24.12. – 7.30, 24.00 (omša v noci)   
Ne – 25.12. – 10.00 – NARODENIE PÁNA, slávnosť   14.00 (koledovanie po domoch)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Ján Gajdoš

Ut: + Anna Lesayová

St: + rodina Košťálová a Kanková

Št: + Roman Kuchárik                                                       + Ján Ryboš

Pi: + Štefan a Helena Melichová

So: + rodina Rybošová, starí rodičia Pitákoví a Terézia   + Anna Jesenská (v noci) 

Ne: za farnosť                                                                

● Záujem o koledovanie sa zapisuje v kostole na zadnom stolíku. Spovedám pol hodinu pred večernými sv. omšami.

Poriadok a úmysly sv. omší (TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – Gaudete (detská sv. omša))

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 11.12. – 10.00TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – Gaudete (detská sv. omša)
Po12.12. – 7.30
Ut – 13.12. – 18.00 – sv. Lucie, panny a mučenice, spomienka
St – 14.12. – 18.00
– sv. Jána od Kríža, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Št15.12. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 16.12. – 18.00
So17.12. – 7.30   
Ne – 18.12. – 10.00ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + rodina Mojžišová: Pavol, Anna, Jozef a Anna

Ut: + Pavel Volko, Anna a Vladimír Futák

St: + Jozef Húšťava

Št: + Anna Jesenská

Pi: + Emília Volková

So: + kňaz Roman Kuchárik, 1. výr., Anna Kucháriková a Mária Mojžišová

Ne: za farnosť

● V sobotu (17.12) bude v kostole predvianočné spovedanie od 9.00 do 11.00. K dispozícií budú dvaja benediktíni a miestny farár.

Poriadok a úmysly sv. omší (DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA )

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 4.12. – 10.00DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Po5.12. – 7.30
Ut – 6.12. – 18.00
St – 7.12. – 18.00
– predvečer slávnosti
Št8.12. – 18.00NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PREBL.P.MÁRIE, slávnosť
Pi – 9.12. – 18.00 – zimný kántrový deň Za zachovanie pokoja a spravodlivosti
So10.12. – 7.30   
Ne – 11.12. – 10.00TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – Gaudete (detská sv.omša)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Anna, Ondrej a Ján Ryboš

Ut: + rodičia Barboriakoví

St: + rodina Lietavová, Korušiaková a Nociarová

Št: za farnosť

Pi: + Mária Kuzmová a Anna Vajdová

So: + Anna Cviková

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA + požehnanie sviec a vencov)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 27.11. – 10.00PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA + požehnanie sviec a vencov
Po28.11. – 7.30
Ut – 29.11. – 18.00
St – 30.11. – 18.00
sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Št1.12. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 2.12. – 18.00
So – 3.12. – 7.30 –sv. Františka Xaverského, kňaza, patróna diecézy, sviatok  
Ne – 4.12. – 10.00DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + rodina Dobáková a Rudolf

Ut: + Pavel Volko

St: + rodičia: Mária a Ondrej Volko

Št: + Ján Lauko, 1. výr.

Pi: + Jozef, bratia, rodičia a starí rodičia

So: + Ondrej Volko a Helena Mojžišová

Ne: za farnosť

● Dnes (27.11) je zbierka na charitu