Poriadok a úmysly sv. omší (PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 29.11. – 10.00 – PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Po – 30.11.7.30 sv. Ondreja, apoštola, sviatok
Ut – 1.12. 18.00
St – 2.12. – 18.00
Št – 3.12. – 18.00 – sv. Františka Xaverského, kňaza, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 4.12. – 18.00
– (stretnutie birmovancov)
So – 5.12. – 18.00 – (nedeľná)
Ne – 6.12. – 10.00 DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ondrej Vaňa
Ut: + Ján Ryboš, 1. výr.
St: + Peter Cvik
Št: za Božiu pomoc pre sestru a brata
Pi: + Tomáš Ryboš
So: za Božiu pomoc pre jubilantku Janku
Ne: za farnosť

● Dnes (29.11) je jesenná zbierka na charitu.

Mimoriadny oznam

Od 16.11.2020 je možné zúčastniť sa sv. omší v hojnejšom počte. Obsadené môže byť každé druhé miesto na sedenie (šachovnicovým spôsobom). V našom kostole je dokopy 205 miest na sedenie (vrátane chóru), teda tu môže byť maximálne 102 osôb. Miesta na státie sa využívať nemôžu! Ani pred kostolom! Vyplýva to zo stále trvajúceho zákazu zhromažďovania.

● Okrem toho pri návšteve kostola je povinné rúško a dezinfekcia pri vstupe.

● Pre lepšie rozloženie počtu osôb, budú bývať dve nedeľné sv. omše. Prvá v sobotu o 18.00 prednostne pre mladšiu generáciu, druhá v nedeľu o 10.00 prednostne pre seniorov.

● V príprave birmovancov už budeme pokračovať naživo a to v piatok pri sv. omši o 18.00 a po nej, priamo v kostole.

● Stretnutia na fare zatiaľ obnoviť nemôžeme.

Poriadok a úmysly sv. omší (34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA, slávnosť)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 22.11. – 9.00 (pre seniorov), 11.00 – 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA, slávnosť
Po – 23.11.7.30
Ut – 24.11. 18.00 – sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka
St – 25.11. – 18.00
Št – 26.11. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 27.11. – 18.00
– (stretnutie birmovancov)
So – 28.11. – 18.00 – (nedeľná)
Ne – 29.11. – 10.00 (pre seniorov) PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Mária Pupalová
Ut: za Emílie
St: + Katarína a Pavel Zorvan a a Anna Harazinová
Št: + Pavel Lupták, 80r.
Pi: + Jozef, Štefan, Ján a starí rodičia
So: + Ján a Mária
Ne: za farnosť

● V sobotu a v nedeľu požehnám adventné vence. Začíname nový liturgický rok.

● Dnes (22.11) je zbierka na seminár, budúcu nedeľu (29.11) zbierka na charitu.

Poriadok a úmysly sv. omší (33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 15.11. – 10.00 – 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 16.11.7.30
Ut – 17.11. 18.00 – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka
St – 18.11. – 18.00
Št – 19.11. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 20.11. – 18.00

So – 21.11. – 7.30 – Obetovanie Panny Márie, spomienka
Ne – 22.11. – 9.00 (pre seniorov), 11.00 – 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – KRISTA KRÁĽA, slávnosť

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ján a Anna Volková a rodina Piecková
Ut: + rodina Mrázová a Michalová
St: + Pavel Vonkomer
Št: + Milan Piták, 1. výr.
Pi: + Marcela Palečková
So: za Božiu pomoc pre rodinu Dinovú a syna Jakubka
Ne: za farnosť

● Budúcu nedeľu (22.11) bude jesenná zbierka na seminár.

● Zatiaľ sme o uvoľňovaní opatrení nedostali žiadne oficiálne stanovisko. Nemôžeme sa riadiť tým, čo počujeme v správach, preto sa na sv. omše zatiaľ zapisujte po piati ako doteraz. Predpokladám, že v týždni sa to zmení, preto ďalšiu nedeľu ponúkam už dve sv. omše, aby bolo dodržané šachovnicové sedenie.

Poriadok a úmysly sv. omší (32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 8.11. – 10.00 – 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 9.11.7.30Výročie posviacky Lateránskej baziliky, sviatok
Ut – 10.11. 18.00
St – 11.11. – 18.00 – sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka, 13.30 – pohreb Pavla Bibu
Št – 12.11. – 18.00 – sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 13.11. – 18.00

So – 14.11. – 7.30, 15.00 – sobáš Michala Sisáka a Alžbety Jesenskej
Ne – 15.11. – 10.00 – 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ján (Marián) Volko
Ut: + Anna Mojžišová
St: + Stanislav, rodina Rybošová a Cviková
Št: + Ondrej Piták a Emília
Pi: poďakovanie za 50 rokov Miroslavy
So: na úmysel
Ne: za farnosť

Sv. omší sa môže zúčastniť 5 osôb, ktoré sa vedia preukázať certifikátom
s negatívnym výsledkom testovania na Covid-19 (nie starším ako 7.11.2020)
a ktoré sa vopred zapíšu v predsieni kostola.

MOŽNOSŤ ZÚČASTNIŤ SA NA SVÄTEJ OMŠI

pre päť osôb (okrem kňaza),
ktoré sa vedia preukázať certifikátom
s negatívnym výsledkom testovania Covid-19,

nie starším ako zo dňa 29.10.2020.

Sv. omše sú bez ruženca, s obmedzeným spevom a bez kázne (okrem nedele).

Vašu plánovanú účasť vopred zapíšte na papier v predsieni kostola !

Ideálne by bolo, keby sa počas týždňa vystriedalo (5×7) 35 rozličných ľudí, prednostne tých, ktorí majú zapísaný úmysel.

Platí od 2.11.2020

Odpustky pre duše v očistci v roku 2020

Úplné odpustky 2. novembra
Veriaci, ktorý v deň Spomienky na všetkých verných zosnulých nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána a urobí vyznanie viery (Verím v Boha), môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: sv. spoveď (krátko predtým alebo potom), sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitba na úmysel Svätého Otca (stačí Otče náš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu aj k všednému. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa až do polnoci určeného dňa.

Odpustky 1. – 8. novembra
Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Treba splniť aj ďalšie podmienky. Jedna sv. spoveď stačí na všetky odpustky.
(podľa Direktória 2010)

ÚPRAVA PODMIENOK PRE ROK 2020
Nakoľko zo zákazu vychádzania v týchto dňoch vyplýva aj zákaz návštevy cintorína,
MOŽNOSŤ ZÍSKANIA ODPUSTKOV bola pre tento rok rozšírená na celý mesiac november.
Úplné odpustky tak možno získať v ktorýkoľvek jeden deň v novembri a čiastočné odpustky v ktorýchkoľvek osem dní v novembri.
Okrem toho starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku. Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých.