Dvadsiaty štvrtý list Sielničanom

Milí bratia a sestry, aspoň že môžeme ísť vonku na vzduch, do prírody (vrámci okresu), tešiť sa zo slnka a prichádzajúcej jari. Osobitným zážitkom by pre nás bol výstup na nejaký vrch, z ktorého by sme mohli pozorovať okolie. Iný vzduch, iný uhol pohľadu, iné myslenie – tak to môže človek zažívať, keď pozerá z vrchu dolu, na miesta, kde prežíva každodenné starosti.

Aj dnešné Božie slovo je ladené turisticky. V prvom čítaní vystupujú Abrahám a Izák na vrch Morja, v evanjeliu zas Ježiš s troma apoštolmi na vrch Tábor. Pri týchto výstupoch však nezažijú len pekný výhľad na krajinu, ich životné obzory sa posunú oveľa ďalej a to veľmi neočakávaným spôsobom. Abrahám s Izákom sa stanú predobrazom obety Božieho syna a traja apoštoli na vrchu spoznajú, kto Ježiš skutočne je. „Dobre je nám tu“ – povie užasnutý Peter. Ani by neváhal ostať tu naveky akoby v karanténe s Ježišom, Mojžišom a Eliášom. Veď čo už vtedy môže človeku chýbať?!

Ježiš je stále s nami. Ale sme aj my s Ním? Čiže – vedome si prajeme, aby bol Pánom nášho života? Iste, keby sme zažili to, čo títo traja apoštoli, ostatné by nás už nezaujímalo. No kým Ježiša nevidíme, často sa na Jeho miesto v našom živote dostávajú hodnoty dočasné a (hoci si to hneď nepriznáme) týmto veľmi trpíme. Byť s Ježišom nám dáva nový pohľad na náš život, aj na konkrétne starosti, ktoré nám niekedy zatemňujú myseľ. Vystúpme z nich! Nadýchnime sa do plných pľúc našej duše, tak ako to robíme v prírode. Premenený Ježiš premení aj náš pohľad. V Ňom máme známosť na najvyšších miestach. Tak čoho sa potom máme báť?! Aj sv. Pavol sa tak pýta v dnešnom druhom čítaní: „Ak je Boh za nás, kto je proti nám?“

Iste sme už unavení z pandémie a opatrení, možno z ponorkovej atmosféry doma, z vlastných slabostí, či chorôb ako aj z mnohých iných vecí. Prijmime Ježišovo pozvanie na turistiku. Možno pri tom ani neopustíme vlastnú izbu a predsa môžeme vystupovať. Predsa môžeme dostať trochu z toho nadhľadu, ktorý má Boh nad svetom, nad dejinami, či nad naším vlastným príbehom. Prajem vám užitočný pôstny čas, veľa optimizmu a žehnám vás v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty štvrtý list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty štvrtý list Sielničanom

Poriadok a úmysly sv. omší (DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 28.2. – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA
Pondelok, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok
, Sobota
Ne – 7.3. – TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Ne: za farnosť
Po: + Peter Cvik
Ut: + Jaroslav Januščák
St: + Mária Ďurčeková
Št: + rodičia Mária a Ondrej Volko
Pi: + Tomáš Ryboš
So: + Anna Mojžišová, 1.výr.
Ne: za farnosť

● V predsieni kostola si môžete zobrať Pôstnu krabičku pre Afriku.
Každú pôstnu nedeľu budem k dispozícii v kostole od 14.00 do 15.00,
kedy môžete požiadať o sviatosť zmierenia alebo sv. prijímanie.

Dvadsiaty tretí list Sielničanom

Milí bratia a sestry, predminulý týždeň bol vyhlásený nový štyridsaťdňový núdzový stav, ktorý má obmedziť šírenie koronavírusu v našej krajine. My kresťania sme v stredu začali tiež akýsi štyridsaťdňový núdzový stav, ktorý nazývame pôstom. Jeho cieľom je čo najviac obmedziť šírenie hriechu v našom živote. Pôst, modlitba a almužna sú už stáročiami osvedčené prostriedky, ktoré tomu napomáhajú. To, že sa človek v niečom uskromní, obmedzí komfort svojho života a viac sa vloží do služby druhým, ho robí silnejším a čistejším.

Radostné odhodlanie, s ktorým vstupujeme do pôstu, však môže veľmi rýchlo vyprchať. Prekážky v pôstnom snažení bývajú dokonca niekedy väčšie ako v iných obdobiach. Nečudujme sa, veď niečo podobné zažil aj Ježiš. „Satan ho pokúšal“ najviac práve vtedy, keď začínalo jeho verejné pôsobenie a rozhodol sa postiť.

To, že máme pokušenia, nie je hriech. Je to práve dobré znamenie, lebo ako hovorí sv. Ján Zlatoústy: „Zlodej nejde nikdy tam, kde nič nie je; diabol tiež nepokúša takého človeka, ktorého už má vo svojej moci.“ Stále sme Boží a to diablovi vadí. Ktorýsi mystik videl duchovný obraz mesta, kde pri kláštore bolo dvesto diablov a pri krčme len jeden – k čomu dostal vysvetlenie, že tamtých v krčme už ani netreba pokúšať, hrešia aj sami od seba, kdežto v kláštore čaká diablov ešte veľa práce, aby sa im podarilo aspoň niečo.

Ak sme zobrali pôst ako skutočnú výzvu a nielen ako tradičné prípravné obdobie pred Veľkou nocou, potom nás tešia aj ďalšie slová sv. Jána Zlatoústeho: „Čím je boj tvrdší a ťažší, tým je aj väčšie víťazstvo. Dub silnie v búrke, telo sa otužuje prácou a námahou a duša sa zdokonaľuje premáhaním v pokušení.“

Nie je to však iba náš boj a naše víťazstvo. Slová Pána Ježiša „bezo mňa nemôžete nič urobiť“ pochopíme hneď pri prvom zlyhaní. Vždy máme poruke Jeho pomoc. No tie najsilnejšie prostriedky sú pre vás od decembra akoby zatvorené v trezore. Preto vám ponúkam každú pôstnu nedeľu od 14.00 do 15.00 možnosť sviatosti zmierenia a sv. prijímania. V tom čase budem k dispozícii v kostole a hoci verejné zhromaždenia sú stále zakázané, chcem vám umožniť aspoň takéto individuálne prijatie jednej alebo oboch sviatostí.

Prajem vám veľa radosti z toho, že sme Boží, vieru v Jeho moc a vytrvalosť v dobrých predsavzatiach. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty tretí list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty tretí list Sielničanom

Poriadok a úmysly sv. omší (PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 21.2. – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA
Pondelok – sviatok Katedry sv. Petra, Utorok, Streda, Štvrtok, Piatok
, Sobota
Ne – 28.2. – DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:
Ne: za farnosť
Po: za farnosť
Ut: + Emília Parobková
St: za zdravie a Božie požehnanie pre rodinu
Št: + Ondrej Jesenský
Pi: + rodina Kozáriková a Adamíková
So: na úmysel
Ne: za farnosť

● V predsieni kostola si môžete zobrať Pôstnu krabičku pre Afriku.
Každú pôstnu nedeľu budem k dispozícii v kostole od 14.00 do 15.00,
kedy môžete požiadať o sviatosť zmierenia alebo sv. prijímanie.

Poriadok a úmysly sv. omší (6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 14.2. – 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok, Utorok,
Popolcová streda, Štvrtok, Piatok, Sobota
Ne – 21.2. – PRVÁ PÔSTNA NEDEĽA

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Ne: za farnosť
Po: + Mária Švecová, 1.výr.
Ut: + Ondrej a Jaromír
St: + rodina Volková, Sitárová a Pitáková
Št: + Anna Bazíková
Pi: + Marcela Palečková
So: + Pavel Biba
Ne: za farnosť

● V predsieni kostola si môžete zobrať Pôstnu krabičku pre Afriku.

Dvadsiaty druhý list Sielničanom

Milí bratia a sestry, pred dvomi týždňami bol 68. svetový deň malomocných. Ak by sme si prezreli celý kalendár, našli by sme viacero takýchto dní, zameraných na chorých, či na jednotlivé kategórie chorých.

Z evanjelií je zrejmé, že kdekoľvek prišiel Ježiš, chorí mali „svoj deň“, prichádzali za ním vo veľkom a mnohí odchádzali uzdravení. Dnes je to Kafarnaum, kde najprv uzdravil Petrovu testinú, no keď sa zvečerilo „prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi“. Druhý deň hneď zrána bol Ježiš na pustom mieste, kam mu učeníci prišli oznámiť: „Všetci ťa hľadajú“.

Choroba zasiahla celé ľudstvo – keď nie telesná, alebo duševná, tak určite duchovná a ňou je hriech. Jediné východisko je hľadať Ježiša. V každom človeku je tento magnetizmus smerom k Ježišovi. Niekto ho popiera, možno uteká opačným smerom a predsa, hoci chaoticky, ho hľadá.

Životný príbeh sv. Augustína je v tomto priam vzorový. Po fázach bezbožného mudrovania, karierizmu a zmyselnosti prichádza u neho uvedomenie, ktoré zapísal vo svojich Vyznaniach: „Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.“

Hľadať uzdravenie znamená hľadať Ježiša. Jediné, čo nás môže pomýliť, je naša pýcha – pocit sebestačnosti, naivná predstava, že sme úplne v poriadku a teda žiadneho lekára nepotrebujeme. Postavme sa pred Pána ako chorí, zranení a biedni, v celej pravde a nahote a poprosme ho: Pane, uzdrav môj život a navráť mi radosť z tvojej spásy. Možno práve dnes je „náš deň“. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty druhý list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty druhý list Sielničanom

Poriadok a úmysly sv. omší (5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 7.2. – 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok, Utorok,
Štvrtok, Piatok, Sobota
Ne – 14.2. – 6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Ne: za farnosť
Po: + Ján (Marián) Volko
Ut: + Mária Ďurčeková
St: + Štefan Mojžiš, rodičia a Peter
Št: + Pavel Biba
Pi: + Peter, 25.výr.
So: + Božena Kušpálová
Ne: za farnosť

● Na Dobrú novinu ste darovali 565 eur. Všetkým darcom Pán Boh zaplať!

Dvadsiaty prvý list Sielničanom

Milí bratia a sestry, pri výbere strednej či vysokej školy, sú študenti zvedaví na jednotlivých profesorov – kto ako učí. Ideálom je pritom vyučujúci s tzv. prirodzenou autoritou. Niekto si ju totiž vynucuje krikom, iný častým zdôrazňovaním svojich titulov. Ale sú aj takí, ktorí poslucháčov prirodzene zaujmú svojou vzdelanosťou a celkovým prístupom.

Dnešné evanjelium nám niečo podobné hovorí o Ježišovi. Ako učí Ježiš? „Učí ako ten, čo má moc“. Je teda tou najväčšou a najprirodzenejšou autoritou, akú kedy svet môže počuť. Evanjelista ešte dodáva „nie ako zákonníci“. Zákonníci neboli hocijakí učitelia. Mnohí boli naozaj veľmi vzdelaní, dobre poznali zákon, aj ho zachovávali. Často boli na to pyšní. Vo vzťahu k Ježišovi boli neraz povýšeneckí a zákerní. Brali ho ako nežiadúcu konkurenciu, ktorá by ich mohla zatieniť, jediného učiteľa, v diskusii s ktorým im dochádzali argumenty. Keď videli, že za Ježišom ide množstvo obyčajných ľudí, vyjadrili svoje opovrhnutie naozaj veľmi nepekne: „tento ľud, ktorý nepozná zákon, je prekliaty“.

Ježiš si naopak každého človeka váži. Neobíde chorých, neodoženie deti, nevyhýba sa ani cudzincom. Aj takto učí. Ak viete, že vyučujúci vás má rád, počúvate ho ochotnejšie. Kto si teda otvoril uši pre Ježiša, mohol stále viac a viac žasnúť. Ježišove slová pripomínali slová Stvoriteľa, ktorý iba povedal a stalo sa. Tak to je pri mnohých Jeho zázrakoch. Už nie je len autoritou prirodzenou, ale aj nadprirodzenou – „učil ako ten, čo má moc“.

Buďme vďační za to, čo nás naučili naši rodiča. Buďme vďační, ak sme aj v školách natrafili na dobrých učiteľov. No ešte viac sa radujme z toho, že môžeme byť poslucháčmi tej najväčšej Autority v celom kozme. Ježišovo slovo máme zapísané. Na východných ikonách niekedy vidíme Ježiša so zatvorenou knihou – to je Kristus Kazateľ, inokedy s otvorenou knihou – to je Kristus Učiteľ. Otvorme tú knihu teda aj my a nechajme sa vzdelávať Múdrosťou a Láskou samotnou. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty prvý list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty prvý list Sielničanom

Poriadok a úmysly sv. omší (4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 31.1. – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok, Utorok,
Štvrtok, Piatok, Sobota
Ne – 7.2. – 5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Ne: za farnosť
Po: + Peter Cvik
Ut: + Ján Borovec, Anna a Juraj Pršanec
St: + rodina Várošíková, Volková a Rybošová
Št: + Tomáš Ryboš
Pi: + Ondrej Vaňa, 1.výr.
So: + Anna Mojžišová
Ne: za farnosť