Poriadok a úmysly sv. omší (25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 20.9. – 10.00 – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 21.9.7.30sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Ut – 22.9. 18.00
St – 23.9. 18.00 – sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
Št – 24.9. – 18.00Výročie posviacky katedrály v BB, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 25.9. – 17.30

So – 26.9. – 7.30
Ne – 27.9. – 10.00 – 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 1.sv.prijímanie (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna a Ondrej Mojžiš
Ut: + rodina Jurásová
St: + Emil Gajdoš, Miroslav a Emil
Št: + Mária Pupalová
Pi: + rodina Pršancová a Žiaková
So: za Božiu pomoc pre syna
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 13.9. – 10.00 – 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 14.9.7.30Povýšenie svätého kríža, sviatok
Ut – 15.9. 10.00Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, slávnosť
St – 16.9. 18.00 – sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka
Št – 17.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 18.9. – 18.00
kántrový deň Na poďakovanie za úrodu (stretnutie birmovancov)
So – 19.9. – (púť do Hronského Beňadika)
Ne – 20.9. – 10.00 – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Juraj Pršanec, nedožitých 70r.
Ut: + Kamil Piták
St: + Ján Volko a Vladimír
Št: + rodina Babicová a Sitárová
Pi: + Ivan Sluka
So: + Marcela Palečková (v H. Beňadiku)
Ne: za farnosť

Dnes (13.9) je zbierka na Svätú zem.

Poriadok a úmysly sv. omší (23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 6.9. – 10.00 – 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)
Po – 7.9.7.30 – sv. košických mučeníkov, spomienka
Ut – 8.9. 18.00Narodenie Panny Márie, sviatok
St – 9.9. 18.00
Št – 10.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 11.9. – 18.00
(stretnutie birmovancov)
So – 12.9. – 7.30 – Najsv. mena Panny Márie, ľubovoľná spom., sobášna omša: 16.00
Ne – 13.9. – 10.00
24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna Mojžišová
Ut: + Ján Biba, Mária, Ján a Vladimír Futák
St: za Božie požehnanie pre rodinu
Št: + Emil Švec a Mária
Pi: + Juraj Pršanec
So: za Márie 16.00: za ženícha a nevestu
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 30.8. – 10.00 – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 31.8.7.30
Ut – 1.9. 18.00
St – 2.9. 18.00 (stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich detí)
Št – 3.9. – 18.00 – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka (latin. ord.)
Pi – 4.9. – 18.00
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna o. (stretnutie birmovancov)
So – 5.9. – 7.30 – Panny Márie v sobotu, ľubovoľná spom., sobáše: 13.30, 15.30, 16.30
Ne – 6.9. – 10.00
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za Božie požehnanie pre vnukov a synov
Ut: + Ján Ryboš
St: + Peter Cvik
Št: + Jozef Sitár a Mária Haviarová
Pi: + Tomáš Ryboš
So: + Ondrej Vaňa
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 23.8. – 10.00 –21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 24.8.7.30sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Ut – 25.8. 18.00
St – 26.8. 18.00
Št – 27.8. – 18.00 – sv. Moniky, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 28.8. – 18.00
– sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi , spomienka
So – 29.8. – 7.30 – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
Ne – 30.8. – 10.00
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Mária Pupalová
Ut: + Marta Šimková, 1.výr.
St: + Ján Lehocký a Albína, Silvia Morvayová
Št: + Ján Várošík a rodina Vicianová
Pi: + Anna Ševelerová, 1.výr.
So: + Ján Borovec, Anna a Juraj Pršanec
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 16.8. – 10.00 –20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 17.8.7.30
Ut – 18.8. 18.00
St – 19.8. 18.00
Št – 20.8. – 18.00 – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 21.8. – 18.00
– sv. Pia X., pápeža, spomienka
So – 22.8. – 7.30 – Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Ne – 23.8. – 10.00
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Tomáš Ryboš
Ut: za Eleny a Heleny
St: + Marcela Palečková
Št: + Ján Žihlavník, Ján Borovec a Mária
Pi: + rodina Rybošová a Ján Hitka
So: + Ján Rečka
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 9.8. – 10.00 –19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 10.8.7.30sv. Vavrinca, diakona, sviatok
Ut – 11.8. 18.00 – sv. Kláry, panny, spomienka
St – 12.8. 18.00
Št – 13.8. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 14.8. – 18.00
– predvečer slávnosti
So – 15.8. – 10.00 NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok
Ne – 16.8. – 10.00
20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za Božiu pomoc pre syna
Ut: za Zuzany
St: za Božiu pomoc pre jubilantku
Št: + Jaroslav Dittrich a Pavel Volko
Pi: + Ján Kozárik a Mária
So: za farnosť
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 2.8. – 10.00 –18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 3.8.7.30
Ut – 4.8. 18.00 – sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka
St – 5.8. 18.00
Št – 6.8. – 18.00Premenenia Pána, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 7.8. – 18.00

So – 8.8. – 7.30 – sv. Dominika, kňaza, spomienka
Ne – 9.8. – 10.00
19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna Košťálová, 1.výr.
Ut: + Peter Cvik
St: + Ondrej Vaňa
Št: + Anna Mojžišová
Pi: + Emil Kušpál, 10.výr.
So: + rodičia a sestra Mária
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 26.7. – 10.00 –17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 27.7.7.30 – sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka
Ut – 28.7. 18.00
St – 29.7. 18.00 – sv. Marty, spomienka
Št – 30.7. – 18.00 (latinské ordinárium)
Pi – 31.7. – 18.00
– sv. Ignáca z Loyoly, kňaza, spomienka
So – 1.8. – 7.30 – sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ne – 2.8. – 10.00
18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Anna a Jozef Húšťava
Ut: + Anna Ševelerová
St: + Tibor a starí rodičia
Št: + Tomáš Ryboš
Pi: + Elena a Ján Piták
So: + Ján Ryboš
Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 19.7. – 10.00 –16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 20.7.7.30
Ut – 21.7. – sv. omša nie je
St – 22.7. – sv. omša nie je
Št – 23.7. – sv. omša nie je
Pi – 24.7. – 18.00

So – 25.7. – 7.30 – sv. Jakuba, apoštola, sviatok
Ne – 26.7. – 10.00
17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Ľubomír Cvik, Ondrej a rodičia
Ut: sv. omša nie je
St: sv. omša nie je
Št: sv. omša nie je
Pi: + Mária Pupalová
So: za Anny a Hany
Ne: za farnosť