Poriadok a úmysly sv. omší – 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 16.6. – 10.00 – 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Po – 17.6. –  7.30

Ut – 18.6. – 18.00

St – 19.6. – 18.00

Št – 20.6. – 18.00 (latinské ordinárium)(stretnutie birmovancov)

Pi – 21.6. – 18.00 – sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka, spomienka

So – 22.6. –  7.30

Ne – 23.6. – 10.00 – 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Ne: za farnosť

Po: + Michal Kopyl

Ut: + Ján Piták a Helena

St: za Božiu pomoc pre rodinu

Št: + rodina Cviková, Rybošová a syn Vlastimil       

Pi: + Marta

So: + rodina Volková, Ladislav a Dušan                   

Ne: za farnosť     

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 9.6. – 10.00 – 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 10.6. –  7.30

Ut – 11.6. – 18.00 – sv. Barnabáša, apoštola, spomienka

St – 12.6. – 18.00

Št – 13.6. – 18.00 – sv. Antona Paduánskeho, kňaza a uč. Cirkvi, spomienka (lat.)(birmovanci)

Pi – 14.6. – 18.00 – Výročie posviacky chrámu v Sielnici, slávnosť (celodenná adorácia)

So – 15.6. –  7.30

Ne – 16.6. – 10.00 – 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)


Ne: za farnosť

Po: + Ondrej, Vladimír, Anna a Ondrej Ryboš

Ut: + Elena Majerová

St: + Štefánia Vlčeková

Št: + Pavel, Dušan, Ivan a Jozef       

Pi: + Helena a Ján Piták

So: + Ivan Kulich                   

Ne: za farnosť     

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 2.6. – 10.00 – 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 3.6. –  7.30 – sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Ut – 4.6. – 15.00 (pohrebná)

St – 5.6. – 18.00 – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka, spomienka

Št – 6.6. – 18.00  (pri kaplnke – podľa počasia)          (stretnutie birmovancov)

Pi – 7.6. – 18.00 – Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, slávnosť

So – 8.6. –  7.30 – Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie  11.00 

Ne – 9.6. – 10.00 – 10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Ne: za farnosť

Po: + rodina Bosá a Rybošová

Ut: + Anna Mičudová

St: + Tomáš Ryboš

Št: + Ján Púpala a Mária       

Pi: + Elena Farbiaková

So: + Ján Luštek                                11.00 – za Božie požehnanie pre manželov

Ne: za farnosť     

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 26.5. – 10.00 – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť                    (detská sv. omša)

Po – 27.5. –  7.30

Ut – 28.5. – 18.00

St – 29.5. – 15.00 (pohrebná)

Št – 30.5. – 18.00 – NAJSV.KRISTOVHO TELA A KRVI, slávnosť, prikázaný sviatok

Pi – 31.5. – 18.00

So –  1.6. –  7.30  – sv. Justína, mučeníka, spomienka

Ne –  2.6. – 10.00 – 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ


Ne: za farnosť

Po: na úmysel

Ut: + Ján Mojžiš a rodina Mojžišová

St: + Danka Gašparová

Št: za farnosť                

Pi: za Božiu pomoc pre Evu

So: za Božiu pomoc pre Vladislava a za + Máriu

Ne: za farnosť     

● Stretnutie birmovancov bude vo štvrtok o 18.00 v kostole a potom na fare.

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 19.5. – 10.00 – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť, hody

Po – 20.5. –  7.30 – Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi, spomienka

Ut – 21.5. – 18.00

St – 22.5. – 18.00

Št – 23.5. – 18.00 – NPJK, najvyššieho a večného Kňaza, sviatok  (latinské ordinárium)

Pi – 24.5. – 18.00

So – 25.5. –  7.30 

Ne – 26.5. – 10.00 – NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE, slávnosť (detská sv. omša)


Ne: za farnosť

Po: na úmysel

Ut: za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

St: + Ján Drahoň, Anna, Ján mladší, Peter a Vladimír

Št: + Ján Gajdoš, 1.výr.                

Pi: + Ján Drahoň starší, Mária, Ján Drahoň mladší a starí rodičia

So: + Július Ryboš, 1.výr.

Ne: za farnosť     

● Stretnutie birmovancov bude vo štvrtok o 18.00 v kostole a potom na fare.

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 12.5. – 10.00 – SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Po – 13.5. –  7.30

Ut – 14.5. – 18.00 – sv. Mateja, apoštola, sviatok

St – 15.5. – 18.00 – kántrový deň Za povolania na kňazský stav

Št – 16.5. –  9.30 –  sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, spomienka (latinské ordinárium)

Pi – 17.5. – 18.00

So – 18.5. –  7.30 

Ne – 19.5. – 10.00 – ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO, slávnosť, hody


Ne: za farnosť

Po: + Ján, Emília a Marián Volko                

Ut: + Ján Kmeť, 1.výr.

St: za jubilantku

Št: na úmysel

Pi: + Ján Gajdoš

So: + Ondrej a Anna

Ne: za farnosť     

● Dnes (12.5) bude zbierka na katolícke masmédiá.

● Vo štvrtok (16.5) budú u nás dekanátne rekolekcie.

● Stretnutie birmovancov bude vo štvrtok o 18.00 na fare.

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne –  5.5. – 10.00 – ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Po –  6.5. –  7.30

Ut –  7.5. – 18.00 – prosebný deň V čase sejby

St –   8.5. – 18.00 – predvečer slávnosti

Št –    9.5. – 18.00 – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok (birmovanci)

Pi –  10.5. – 18.00

So – 11.5. –  7.30 

Ne – 12.5. – 10.00 – SIEDMA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA


Ne: za farnosť

Po: + Blažej Jesenský                 

Ut: za Božiu pomoc pre rodinu

St: + rodičia

Št: za farnosť

Pi: za Božie požehnanie pre sestru Elenku, deti a vnúčatá

So: + rodičia, sestra a syn

Ne: za farnosť     

● Budúcu nedeľu (12.5) bude zbierka na katolícke masmédiá.

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 28.4 – 10.00 – PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Po – 29.4. –  7.30 – sv. Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok

Ut – 30.4. – 18.00

St –   1.5. – 18.00                                                             (po sv.omši biblické stretnutie na fare)

Št –   2.5. – 18.00 – sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi, sviatok (lat. ordinárium) (stretnutie birmovanci)

Pi –   3.4. – 18.00 – sv. Filipa a Jakuba, apoštolov, sviatok

So –   4.4. –  7.30 

Ne –  5.4. – 10.00 – ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA


Ne: za farnosť

Po: na úmysel                 

Ut: + rodina Gajdošová, Kováčiková a Bibová

St: + Anna Drahoňová

Št: + Mária Húšťavová

Pi: + Veronika Drahoňová, Emília, Ondrej a Anna

So: + rodina Volková a Puškárová

Ne: za farnosť     

Marián Gregor, farár

Poriadok a úmysly sv. omší – ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 21.4 – 10.00 – ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – prvé sv. prijímanie

Po – 22.4. –  7.30

Ut – 23.4. – 18.00 – sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka

St – 24.4. – 18.00

Št – 25.4. – 18.00 – sv. Marka, evanjelistu, sviatok (latinské ordinárium)

Pi – 26.4. – 18.00 (stretnutie birmovancov)                       

So – 27.4. –  7.30 

Ne – 28.4. – 10.00 – PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA


Ne: za farnosť

Po: + Ján Ryboš a Mária, Štefan a Zuzana                   

Ut: + Jozef a Mária Bibová a synovia

St: + Ľudovít Sluka, 1.výr.

Št: + Ľubica Beličková

Pi: + Ondrej Vaňa

So: + rodina Mojžišová, Štefaňáková, Dudžáková a Milan

Ne: za farnosť     

• Dnes (21.4) bude zbierka na seminár.

Poriadok a úmysly sv. omší – TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.

Ne – 14.4 – 10.00 – TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Po – 15.4. –  7.30

Ut – 16.4. – 18.00

St – 17.4. – 18.00

Št – 18.4. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi – 19.4. – 18.00 (stretnutie prvoprijímajúcich)                       

So – 20.4. –  7.30 

Ne – 21.4. – 10.00 – ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – prvé sv. prijímanie


Ne: za farnosť

Po: za Božiu pomoc pre Jána                    

Ut: + starí rodičia Biboví

St: + Mária Rybošová

Št: + Ján Ryboš, 15.výr.

Pi: + Anna Mrázová, 1.výr. a Pavel

So: + Ján Gajdoš

Ne: za farnosť     

• Budúcu nedeľu (21.4) bude zbierka na seminár.

Marián Gregor, farár