Poriadok a úmysly sv. omší (26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 25.9. – 10.00 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 26.9. – 7.30
Ut – 27.9. – 18.00 – sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka
St – 28.9. – 18.00
Št29.9. – 18.00sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 30.9. – 18.00 – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
So – 1.10. – 7.30 – sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, spomienka
Ne – 2.10. – 10.0027. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Ján Gajdoš

Ut: + Ján Volko

St: za Božiu pomoc pre rodičov a deti

Št: + Ondrej a Ľubomír Cvik

Pi: + rodina Kuzmová a Milan Remiar

So: + Ján Lauko

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 18.9. – 10.00 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 19.9. – 7.30
Ut – 20.9. – 18.00 –     sv. Andreja K.T. a Pavla Ch.H. a spol., mučeníkov, spomienka
St – 21.9. – 18.00   sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok
Št22.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 23.9. – 17.00 – sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka
So – 24.9. – 7.30 – jesenný kántrový deň Na poďakovanie za úrodu
Ne – 25.9. – 10.0026. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

 

Ne: za farnosť

Po: + Ondrej Piták a Mária, r. Gajdošová

Ut: + rodina Juhásová a Kotmanová

St: + Pavel Vonkomer, 2. výr.

Št: za Božie požehnanie pre rodinu Rybošovú – deti, vnúčatá a pravnučku

Pi: + rodina Ridzoňová a Kojtylová

So: + Anna Jesenská

Ne: za farnosť

● Dnes (18.9) nevstupujte mimo bohoslužieb do kostola a v jeho areáli zachovajte ticho. Bude sa nahrávať cd.

Poriadok a úmysly sv. omší (24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 11.9. – 10.00 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 12.9. – 7.30 – Najsvätejšieho mena Mária, ľubovoľná spomienka
Ut – 13.9. – 18.00 –   sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
St – 14.9. – 18.00  –  Povýšenie svätého kríža, sviatok
Št15.9. – 10.00Sedembolestnej Panny Márie, slávnosť 
Pi – 16.9. – 18.00 – sv. Kornela a Cypriána, mučeníkov, spomienka
So – 17.9. – 7.30
Ne- 18.9. – 10.0025. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: za Márie

Ut: + Anna Miartušová, 1. výr.

St: za Božiu pomoc pre jubilantku

Št: + Kamil Piták

Pi: + rodičia Zorvanoví a sestra Anna

So: + Anna Lesayová

Ne: za farnosť   

● V sobotu (17.9) a v nedeľu (18.9) nevstupujte mimo bohoslužieb do kostola a v jeho areáli zachovajte ticho. Bude sa nahrávať cd. Toto obmedzenie neplatí v čase konania ohlásenej akcie Železný hasič.

Poriadok a úmysly sv. omší (23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 4.9. – 10.00 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)
Po – 5.9. – 7.30
Ut – 6.9. – 18.00
St – 7.9. – 18.00  –  sv. košických mučeníkov, kňazov, spomienka
Št8.9. – 18.00Narodenie prebl. Panny Márie, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 9.9. – 18.00
So – 10.9. – 9.30 – sv. omša bude na púti v Márianosztra v Maďarsku
Ne- 11.9. – 10.0024. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + starí rodičia: Pavel a Eva Mojžišová

Ut: + Margita a Ján Ryboš a Ján Golian

St: + Ján Várošík a rodina Vicianová

Št: + Pavel Kňažko

Pi: + Ján a Emília Volková

So: + Ján Volko

Ne: za farnosť   

● Pozývame vás na púť do Ostrihomu v sobotu 10.9. Zapisuje sa v kostole. 10 eur sa zaplatí pri odchode o 7.00 spred kostola.

Poriadok a úmysly sv. omší (22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 28.8. – 10.00 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 29.8. – 7.30 – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka
Ut – 30.8. – 18.00, 14.00  pohreb
St – 31.8. – 18.00
Št – 1.9. – 18.00
– (latinské ordinárium)
Pi – 2.9. – 18.00O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna omša
So – 3.9. – 7.30 – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ne- 4.9. – 10.0023. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: za Božiu pomoc pre jubilantku

Ut: + Amália a Juraj Kuchárik

St: + Zlatica, Jozef a Jarolím

Št: + Ján Lauko

Pi: + Vladimír Drahoň

So: + rodina Krajčiová, Kucháriková a Bibová

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 21.8. – 10.00 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 22.8. – 14.00 – pohrebná
Ut – 23.8. – 18.00
St – 24.8. – 18.00 – sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok
Št – 25.8. – 18.00
– (latinské ordinárium)
Pi – 26.8. – 18.00
So – 27.8. – 7.30 – sv. Moniky, spomienka

Ne- 28.8. – 10.0022. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Emília Volková

Ut: + Filipko a za Božiu pomoc pre rodičov

St: + Anna Jesenská

Št: + Ján Gajdoš

Pi: + Ján Rečka

So: + Ján Biba

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 14.8. – 10.00 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 15.8. – 18.00NANEBOVZATIE PREBL.PANNY MÁRIE, slávnosť, prik.sv.
Ut – 16.8. – 18.00
St – 17.8. – 18.00
Št – 18.8. – 18.00
– (latinské ordinárium)
Pi – 19.8. – 18.00
So – 20.8. – 7.30 – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ne- 21.8. – 10.0020. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: za farnosť

Ut: + Ondrej Žuffa, 1.výr.

St: + Anna Lesayová

Št: za Eleny a Heleny

Pi: + Mária a Ján Kozárik

So: za Božiu pomoc pre synov Štefana a Slavomíra

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 7.8. – 10.00 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 8.8. – 7.30 – sv. Dominika, kňaza, spomienka
Ut – 9.8. – 18.00sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, sviatok
St – 10.8. – 18.00 – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok
Št – 11.8. – 18.00
– sv. Kláry, panny, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 12.8. – 18.00
So – 13.8. – 7.30, 16.00 – sobáš

Ne- 14.8. – 10.0020. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: za Božiu pomoc pre deti

Ut: + rodina Košťálová, Kanková a Ján (Marián) Volko

St: + Ján a Albína Lehocká a Sylvia Morvayová

Št: za Zuzany

Pi: + Ivan Sluka a rodičia z obidvoch strán

So: + Hilda

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 31.7. – 10.00 18. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 1.8. 7.30– sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ut – 2.8. – 18.00
St – 3.8. – 18.00
Št – 4.8. – 18.00
– sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 5.8. – 15.30 –  (sobášna)
So – 6.8. – 7.30Premenenie Pána, sviatok

Ne- 7.8. – 10.0019. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Ján Lauko

Ut: za Božiu pomoc pre Emíliu

St: + rodina Krajčiová, Kucháriková a Bibová

Št: za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá 

Pi: za novomanželov

So: + Ján Ryboš, Mária a rodičia

Ne: za farnosť