2019

Krížové cesty boli v tohtoročnom pôstnom období obohatené o umeleckú hudobno – poetickú meditáciu, ktoré v našom chráme odznela 22.marca. Skladby Marcela Duprého interpretovali organisti Bratislavského konzervatória. Medzi nimi zneli zastavenia krížovej cesty francúzskeho básnika Paula Claudela. Pri tejto príležitosti chrám navštívili aj badínski bohoslovci a ich predstavení. Na krížovú cestu nadviazala spoločná sv. omša.

Krížová cesta s veľkým dreveným krížom a fakľami, ktorú už tradične vedú naši mladí, viedla tohto roku opäť od kaplnky Božského Srdca ku Kostolu Ducha Svätého ulicami našej obce 19.apríla.

Veľkonočná vigília – najväčší kresťanský sviatok – začala na nádvorí pri posvätnom ohni. Kovová forma, napodobňujúca židovský obetný oltár, tento oheň zdvihla zo zeme do úrovne očí, aby tento veľkonočný symbol zreteľne zviditeľnil vyústenie starej zmluvy do novej a večnej zmluvy, tkvejúcej v obete Syna. Slávenie pokračovalo v chráme a v procesii okolo neho 20. apríla.

Prvé sväté prijímanie – 5.mája – bolo jedinečným stretnutím s Ježišom pre 12 detí z našej farnosti. Po dlhšom čase mali opäť všetky jednotné rúcha.

Keďže ani na tretí pokus nezabrala mikrovlnná sanácia nášho hlavného oltára, boli sme nútení rozobrať ho, aby mohli byť jeho jednotlivé časti aj chemicky ošetrené proti drevokaznému hmyzu. O týždeň sme oltár opäť poskladali.

Medzitým, počas detskej sv. omše 26.mája, sa naskytla príležitosť zviditeľniť tabulu s ostatkami sv. Theodula a sv. Modesty, starokresťanských mučeníkov, ktorá je súčasťou starého oltára. Je však dostupná len pri jeho rozobratí. Detské sv. omše mávame už druhý rok jednu nedeľu v mesiaci.

Pozvanie osláviť hody farnosti Ducha Svätého (9.6) tentokrát prijal dp. Juraj Ondruš, kaplán v Detve. Po sv. omši nasledovalo rodinné stretnutie s občerstvením pred kostolom. Sprístupnené boli aj priestory múzea v bašte.

Hneď na druhý deň (10.6) sa podarilo vďaka vysokozdvižnej plošine osadiť posledný prvok na bašte – veterník s farským erbom.

V dňoch 21. až 26. júla sme s deťmi našej farnosti (a ich kamarátmi odinakiaľ) úspešne prežili detský tábor v Chate Hron pri Banskej Štiavnici, neďaleko Počúvadlianskeho jazera. Počasie bolo ideálne a program pestrý, vďaka širokým možnostiam okolia tohto strediska.

Podujatie sa tento rok uskutočnilo aj s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja.

Mariazell

28.septembra sme navštívili rakúske pútnické miesto Mariazell. Sv. omšu sme mali v kaplnke sv. Michala, nakoľko v hlavnej bazilike bola v tom čase bohoslužba pre hasičov, ktorú ukončilo požehnanie hasičských áut pred bazilikou. Neobišli sme ani miestnu krížovú cestu a neďaleké jazero. Počasie sa napokon po výdatných dažďoch vyjasnilo.

Lietanie

Keďže miestny farár Marián oslávil v apríli 40.rokov a dostal od farníkov ako dar let z očovského letiska ponad Sielnicu, bola to výborná príležitosť aj na niekoľko leteckých snímkov. Okrem Sielnice na nich môžeme vidieť aj zvolenský Pustý hrad, Sliač a Banskú Bystricu. Októbrové počasie bolo na takéto zábery ako stvorené.