2021

Napriek všetkým obmedzeniam nám príroda počas zimy poskytovala svoje krásy. Už dávno nenapadlo toľko snehu a čarovnú atmosféru dotváralo aj nové vianočné osvetlenie chrámového areálu.

Verejné bohoslužby boli tentokrát zakázané takmer celé štyri mesiace. Stovky kňazov po celom Slovensku pomáhali v čase vrcholiacej pandémie ako dobrovoľníci pri očkovaní a testovaní alebo ako sanitári na covidových oddeleniach nemocníc. Začiatkom apríla bola umožnená aspoň individuálna návšteva kostola, ktorú viacerí využili na adoráciu kríža na Veľký piatok a Bielu sobotu. Veľkonočná vigília bola u nás spojená s krstom Veroniky.

V nedeľu 2.mája navštívil našu farnosť otec biskup Mons. Marián Chovanec, aby našim jedenástim birmovancom udelil sviatosť kresťanskej dospelosti. Slávnosti sa mohli zúčastniť iba birmovanci a birmovní rodičia.

Aj prvé sväté prijímanie prebiehalo ešte v čase obmedzení, hoci už trochu zmiernených. 30. mája v našom kostole prvýkrát prijalo Pána Ježiša pod spôsobom chleba päť detí. Nasledujúci mesiac sa obmedzenia ešte viac uvoľnili.

Našej farnosti bol pridelený ako výpomocný duchovný náš rodák dp .Roman Kuchárik, doterajší farár v Kováčovej. Napriek zdravotným problémom takmer denne koncelebruje a pomáha aj inými spôsobmi.

Letné obdobie sa u nás už tradične spája aj s detským táborom. Od 25. do 30. júla sme strávili pobyt v Látkach, hneď vedľa roľníckeho družstva. Tento rok sme navštívili aj kostolíky na miestnych lazoch a vodopád Bystrô pod Poľanou.

Niekoľko našich farníkov malo možnosť zúčastniť sa sv. omše pápeža Františka (15.9) v Šaštíne, kde vrcholila jeho trojdňová návšteva Slovenska. Ďakujeme Farnosti Sliač za poskytnutú možnosť spoločného autobusu.

Krátko pred Vianocami nás náhle a nečakane opustil náš výpomocný duchovný dp. Roman Kuchárik. Pohrebné obrady 22.12. za účasti početného zástupu kňazov a veriacich viedol Mons. Marián Chovanec. Ďakujeme Ti, Roman, za Tvoju službu aj za Tvoj humor. Odpočívaj v pokoji!