2022

Tohtoročná Veľká noc (17.4) je po dvoch rokoch konečne za plnej účasti veriacich.

Štrnásť detí prvý krát prijalo sv. prijímanie 8. mája. Pri tejto príležitosti býva chrám zaplnený takmer do posledného miesta.

Opäť fungujú aj detské stretká, ktoré majú niekedy formu opekačky.

Na Turíce (5.6) celebroval v našom chráme pozvaný hosť, dp. Štefan Fábry zo Žiliny. Hodová slávnosť tradične pokračovala pohostením pred kostolom. Podvečer sa uskutočnil koncert organovej a duchovnej tvorby Mariána Gregora. Prvý krát zaznela aj jeho Messe de la Pentecôte – teda Turíčna omša pre zbor a organ.

Farský letný tábor (24.-29.7) potešil mnohé deti, tentokrát na Chate Hron pri Počúvadlianskom jazere.  

Urputné slnko trvalo už takmer dva mesiace. Tráva okolo kostola by bez polievania miestnymi hasičmi úplne vyschla. Napokon sa konečne objavili dažďové oblaky. Neskôr pribudli aj ranné hmly.

Za krásneho počasia (10.9) sme sa vybrali na púť do Maďarska. Najskôr sme navštívili pútnické miesto Márianoszta, potom veľkolepú baziliku v Esztergome (momentálne v rekonštrukcii) a napokon nás potešil romantický výhľad z hradu Visegrád.

Schátraný kríž pri ceste od Sliača nahradil 8.októbra nový. Aj jeho okolie dostalo kultivovanejší vzhľad. Všetko vďaka iniciatíve Petra Šetku a ďalších ochotných ľudí. Ťažký kríž z dubového dreva zhotovil Samko Kmeť.

Deti našej základnej školy sa pod vedením katechétky Mirky Kozárikovej už niekoľko rokov zapájajú do celosvetovej októbrovej akcie „Milión detí sa modlí ruženec“.

Po dlhšej prestávke tohtoročné Vianoce skrášlila aj detská jasličková pobožnosť.