2023

Vrámci Roka sv. Františka Xaverského, patróna našej diecézy, putovali jeho relikvie aj po kostoloch zvolenského dekanátu. U nás sme si ho mohli uctiť pri rannej svätej omši v sobotu 14. januára 2023.

Popoludní Štvrtej pôstnej nedele sme sa zišli pred dedinou, aby sme požehnali obnovený kríž, ktorý vyrobil Samko Kmeť. Hlavným aktérom obnovy bol Peťo Šetka, za pomoci obetavých ľudí.

V tomto roku sedem detí prvý krát prijalo Eucharistiu 14.mája.

Na Turíčnu slávnosť prijal pozvanie tentokrát dp. Andrej Porubský, farár v Handlovej. Hody dopĺňalo tradičné pohostenie pred kostolom.

Ďalšou slávnosťou sielnickej farnosti bolo 80.výročie posviacky kostola. Sv. omšu celebroval dp. Marián Juhaniak, kaplán v Detve. K výročiu vyšla aj brožúra o kostole, s rozsiahlou obrazovou dokumentáciou.

Detský letný tábor sa konal v Kunerade pri Rajeckých Tepliciach (9.-14.júla), pre chorobu prvý krát bez pána farára. Zdravotné problémy však neobišli ani jeho účastníkov. Napriek tomu deti zažili množstvo pekných zážitkov – hry, výlet na Strečno a pod.

V tomto roku sa nám podarilo opraviť fasádu školy. Záver leta patril ďalším opravám v škole, ale aj výmene strechy kaplnky, či oprave kamenných obkladov kostola a bašty.

21.októbra naše kroky viedli ku krstiteľnici sv. Jána Pavla II. a k jeho rodnému domu vo Wadowiciach, ako aj po priestoroch slávnej Zebrzydowskej Kalwarie.