2012

Do obnoveného presbytéria postupne pribúdali sedadlá, ambona a napokon aj oltár. Všetko podľa návrhu architekta Ing.arch. Mgr.art. Romana Mušku. Konsekrácia oltára a prvá sv. omša sa na ňom slávila 12. februára. Nakoľko sme v tom čase nemali vlastného diecézneho biskupa, toto slávenie viedol Mons. Andrej Imrich, spišský pomocný biskup.

Deň Turíc patrí medzi najväčšie sviatky roka. Pre našu farnosť obzvlášť, nakoľko vtedy slávime hody, teda sviatok patróna nášho kostola – Ducha Svätého. Po slávnostnej liturgii nasledovalo pohostenie pred kostolom, pri ktorom obsluhovali miestne deti a mládež v krojoch. V tomto roku si zároveň pripomíname 110. výročie kaplnky Božského Srdca, ktorá sa nachádza na konci obce v smere na Badín.

Druhý letný tábor sa konal od 15. do 20. júla v Sklených Tepliciach. Tentokrát varili naše kuchárky – p. Kozáriková a p. Bibová. Deti si to mohli užiť na veľkej ihriskovej ploche, v miestnych termálnych bazénoch, ako aj pri nočnej súťaži. Nechýbal ani výlet do neďalekého Antola, kde už na nás čakali vypchaté zvery.

Ani tento rok sme nevynechali „ľahkú turistiku“ spojenú so zbožnosťou a navštívili sme miesta modlitieb našich predkov v neďalekých lesoch nad Sielnicou. Tento raz sme sa venovali detailným záberom obrázkov, pripevnených na stromoch, ktoré sú cieľom týchto pútí..