2013

Pekné počasie a voľný deň 1. máj nás vytiahli do priam rozprávkového prostredia vodného žľabu v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci. Žľab v dĺžke 2450 m tu vybudovali už v 19. st. a používal sa na spúšťanie dreva.

V tomto roku sme oslávili 70. výročie posviacky nášho chrámu (presne 14. júna). Najbližšiu nedeľu (16. 6.) prijali pozvanie na slávenie tohto výročia bývalý sielnický farár dp. Gabriel Brendza a náš rodák dp. Roman Kuchárik. Dominika Polomská pri tejto príležitosti namaľovala obraz nášho kostola a pani Sitárová upiekla tortu v podobe kostola.

Letný tábor pre deti a mládež sme v tomto roku absolvovali v Lúčkach pri Kremnici. Tento raz sme navštívili aj stred Slovenska v Kremnických Baniach, mincovňu a kúpalisko v Kremnici. K programu patrili aj športové súťaže, scénky a diskotéka.

Okrem toho sme s deťmi zažili aj ďalšie letné akcie – turistiku v okolí Terchovej (Jánošíkove diery) a tradičnú noc na fare, ktorá sa koná niekoľkokrát do roka.