2015

Už niekoľko rokov zveľaďujeme okolie fary. Terén okolo budovy bol predtým nepriechodný. Tak isto nebola vyrovnaná ihrisková plocha vedľa fary. Dovezených bolo niekoľko desiatok tatroviek zeme, ktoré bolo potrebné preosiať. Postupne záhradník zasadil stovky okrasných drevín, hlavne skalníkov.

Deň Zoslania Ducha Svätého (tohto roku 24. 5.) , tak významný pre celú Cirkev a osobitne pre našu farnosť, bol tento rok výnimočný. Sv. omšu celebroval pozvaný hosť, dp. Peter Repiský, pôsobiaci na Detvianskej Hute. Náš pán farár pre zmenu zaujal miesto za organom.

Už deň pred Turícami obchádzal faru hladný kocúrik, ktorého nebolo možné vyhnať. Po tom, čo ho pán farár niekoľko krát nakŕmil, sa spriatelili. Kocúrik dostal meno Murko, no po pár rokoch zmizol. Vystriedal ho nový Murko a mačičky Cilka a Micka. Tak sa aj štvornohé osadenstvo stalo neodmysliteľnou súčasťou farského areálu.

Koncom mesiaca júla (19. – 24. 7.) sme aj tento rok s deťmi prežili pekný týždeň, tentokrát na Látkach. K táboru patrili hry, kúpanie, sv. omša, scénky, diskotéka, ako aj návšteva neďalekého družstva.

10.októbra sme sa pobrali na druhú farskú púť, tentokrát na opačnú stranu, na východ. Naším cieľom bola Levoča, Spišská Kapitula a Žehra, miesta bohaté nielen na románsku, gotickú, renesančnú a barokovú architektúru, ale predovšetkým na duchovnú históriu. Sv. omšu sme mohli sláviť priamo v bazilike na mariánskej hore v Levoči.

Po tom, čo bol koncom minulého roka požehnaný náš nový organ, pribudla k nemu ešte tzv. španielska trúbka (horizontálne píšťaly). O organe sme pripravili brožúrku a 7. 11 bol skolaudovaný povolanými odborníkmi. Následne na ňom odohrali koncert Peter Sochuľák, Marián Muška a doc. Imrich Szabó, renomovaní slovenskí pedagógovia organovej hry.

Na organe sa (okrem množstva koncertov) v tomto roku realizovala aj nahrávka v podaní Pavla Valáška, študenta organu na VŠMU v Bratislave. V dňoch 30. 11 – 2. 12 sa v našom kostole konala dokonca Prehliadka mladých slovenských organistov, ktorá sa ďalšie roky koná iba v Košiciach a Bratislave. Prehliadka je súborom koncertov študentov konzervatórií a VŠMU.