2016

Hneď prvý májový deň prijalo 12 detí prvý krát Eucharistiu. Doslovne sa tak stali domčekmi, v ktorých prebýva Boh.

15.mája prijal naše pozvanie celebrácie slávnosti Zoslania Ducha Svätého dp. Peter Staroštík, farár v B. Bystrici – Fončorde. Stalo sa už zvykom, že miestny pán farár ešte pred sv. omšou hosťa privíta a predstaví a potom odíde za organ, aby potom „koncelebroval“ hudbou. Deti v tento deň pred obetnými darmi niesli symboly darov Ducha Svätého.

Od 3. do 8. júla sme s deťmi absolvovali letný tábor v Rajeckých Tepliciach. Neobišli sme ani zrúcaniny hradu Lietava a navštívili sme tiež neďaleké pútnické miesto Rajecká Lesná, známe najväčším slovenským dreveným betlehemom a kalváriou.

Tábor však ani zďaleka nebýva jedinou aktivitou pre deti a mládež počas letných prázdnin. Obľúbenou atrakciou býva aj noc na fare, zvyčajne spojená s opekaním.

V roku milosrdenstva nemohla naša farskú púť smerovať inde ako do Krakowa – do Sankturária Božieho milosrdenstva ako aj do historického centra mesta.