2017

30.apríla náš chrám navštívil opäť pán biskup Marián. Tentokrát, aby udelil sviatosť birmovania siedmym mladým sielničanom, ako aj nášmu architektovi Romanovi z Púchova.

Už od marca začala skupina archeológov pod vedením JUDr. Mgr. Martina Kvietka otvárať nádvorie pred kostolom a hľadať základy starého gotického kostola, ktorý tu stál ešte začiatkom roku 1942. Prekvapením bolo, že sa našli aj základy ešte staršej verzie tohto chrámu.

Turíce sa opäť mohli pochváliť pekným počasím. Naším kazateľom bol tentokrát špirituál kňazského seminára v Badíne dp. Peter Jandura. Občerstvenie po liturgickom slávení prebehlo nezvyčajne v priestore od severnej strany chrámu, kvôli rozkopanému východnému nádvoriu.

23.-28.7 –  sa uskutočnil tábor pre deti a mládež na Chate Zbojská za Pohronskou Polhorou. Oblasť „preslávená“ v 18. st. zbojníkom Surovcom nám ponúkla skvelé možnosti pre šport i spoznávanie prírody.

Na jeseň sme sa vybrali na púť prvýkrát za hranice Slovenska. Prvou zastávkou bola síce ešte slovenská Skalka pri Trenčíne s pustovňou sv. Andreja – Svorada a Benedikta, no naším hlavným cieľom bol Velehrad, slávne centrum cyrilo-metodskej tradície na Morave.

Práce na nádvorí medzitým pokračovali rozbitím a znovu vybetónovaním zväčšeného polkruhového schodiska pri vstupe do chrámu, potom zasypaním historických základov, ktoré boli od štrku oddelené fóliou. Na štrkovom základe sa začala tzv. citácia obvodových murív a to dvojfarebným kameňom, odlišujúc tak najstaršiu a ďalšie etapy starého kostola. Medzi to potom prišla výplň talianskou žulou, ktorou boli pokryté aj nové schody.