2018

Dejiny farnosti v obrazoch – rok 2018

31.januára sa v našom kostole zišlo vyše 80 spevákov, hudobníkov a technikov, ktorí nahrávali pre Rádio Devín. Študenti konzervatória Jána Levoslava Bellu z Banskej Bystrice tak znovu interpretovali skladby svojich minuloročných adventných koncertov, zameraných hlavne na duchovnú hudbu.

V sobotu 3.februára sa v našej farnosti uskutočnili voľby horliteľov jednotlivých ruží miestneho ružencového bratstva. Slávnosti predsedal dp. Filip Pavol Ďubek, OP. Za hlavnú horliteľku bola opätovne zvolená p. Anna Rybošová. 

V nedeľu 25.februára sme požehnali nový kríž, osadený na mieste východnej steny zaniknutého gotického Kostola všetkých svätých. Kameň, naznačujúci miesto niekdajšieho oltára, bude príležitostne využitý ako oltár a miesto pre posvätný oheň veľkonočnej vigílie.

V nedeľu 11.marca sme požehnali nový erb, zástavu a pečať Farnosti Sielnica. 

Vysvetlenie obsahu erbu pozri http://www.farnostsielnica.sk/farnost/erb-farnosti/.

 

3.apríla začala príprava chodníkov a oprava hradieb v areáli kostola.

V dňoch 11.-12.apríla sa v našom kostole konali majstrovské organové kurzy pod vedením špičkového nemeckého organistu a pedagóga Reinera Ostera. 

22.apríla, v nedeľu Dobrého pastiera nás navštívili bohoslovci z Badína pod vedením p. rektora Jána Viglaša, bývalého sielnického farára.

6.mája prijalo prvý krát Sviatosť oltárnu 17 detí.

Práce v areáli kostola pokračovali opravou bašty. 

Na Turíce – 20.mája prijal naše pozvanie dp. Štefan Hýrošš, farár z Kláštora pod Znievom. V tento hodový deň sa deti a mládež obliekajú do krojov. Po sv. omši nasleduje pred kostolom stretnutie farníkov a hostí, spojené s pohostením.

Keďže na 14.júna pripadlo 75.výročie posviacky Kostola Ducha Svätého, už nedeľu predtým (10.júna) oslávila farnosť toto výročie slávnostnou sv. omšou. Hosťom bol dp. Martin Kňažek, badínsky rodák. Žiaľ zabudli sme na fotenie počas slávnosti. Zachytili sme iba tortu p. Sitárovej. 

22.-27.júla sa uskutočnil farský detský tábor v Krokave. Zúčastnilo sa ho 39 detí a 10 vedúcich. 

Medzitým sa v letných mesiacoch dokončievala úprava bašty a areálu kostola.

S mesiacom september začala úprava areálu kostola – vyrovnávanie terénu, siatie a kladenie trávnikov a následné polievanie. Pod hradbami boli osadené skalníky.

September je v našej farnosti už  tradične mesiacom pútí. V nedeľu 9. sme sa vybrali na púť k obrázkom a 29.na púť do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov (Ladce) a do Rajeckej Lesnej.

Dokončené nádvorie a bašta

Na Slávnosť všetkých svätých sme po 76 ročnej prestávke celebrovali sv. omšu v priestore niekdajšieho Kostola všetkých svätých.

Po nedeľnej sv. omši 18.novembra bola bašta požehnaná a sprístupnená verejnosti.

26.-28. novembra sa v našom chráme opäť po troch rokoch uskutočnila Prehliadka mladých slovenských organistov, čiže súbor koncertov organistov slovenských konzervatórií. Akcia sa ďalšie roky koná v Košiciach a Bratislave.