2020

Umelecký rezbár Ján Chovan z Dekýša nám v minulom roku vyrezal z lipového dreva betlehemské postavy. K nim sme zhotovili aj veľkú hviezdu, ktorú sme zavesili priamo nad oltár. Zábery sú zo slávnosti Zjavenia Pána. Postavičky sme potom uložili v podveží.

Kvôli šíriacemu vírusu covid-19 vláda zakázala verejné bohoslužby od 10. marca. Veriaci mali k dispozícii iba prenosy cez televíziu, rádio, alebo internet a kňazi slávili liturgiu v prázdnych kostoloch, prípadne s malou skupinou posluhujúcich. Takto prebehlo aj slávenie Veľkonočného trojdnia v Sielnici.

Vo Veľkom týždni (8.4) sa v našej farnosti konal pohreb gréckokatolíckeho kňaza Jána Jendželovského, ktorého prišiel vyprevadiť aj žilinský biskup Mons. Tomáš Galis. Pohrebu sa mohlo zúčastniť iba desať osôb. Hrobové miesto pre tohto kňaza odsúhlasila farská rada už pred štyrmi rokmi. Do hrobu bola vložená aj urna jeho manželky.

Vstup na bohoslužby bol povolený od 6. mája ale iba obmedzene (50-60 osôb). Preto sme začali v našej farnosti sláviť dve nedeľné omše, prvú pre seniorov v kostole a druhú pre ostatných na nádvorí. Obmedzenia sa potom postupne uvoľňovali.

Po ukončení reštaurovania veľkého dreveného kríža a menšieho strieborného – tzv. pacifikálu, sme ich požehnali pri príležitosti 77. výročia posviacky chrámu 14. júna. Pri takýchto slávnostných príležitostiach býva otvorené aj farské múzeum v bašte. V kostoloch sa ešte stále musia nosiť rúška. S pribúdajúcim teplom je to však čoraz nepríjemnejšie.

Od 5. do 10. júla sme sa s našimi deťmi a mládežou tešili krásnemu počasiu v letnom tábore v Sebechleboch. V katastri obce sme mohli obdivovať početné vinice s priľahlými domčekmi a pivnicami.

Po troch septembrových sobášoch sme sa ďalšiu sobotu (19.9) vybrali na púť do Hronského Beňadika. V miestnej bazilike sme mali sv. omšu, adoráciu v kaplnke Kristovej krvi a prehliadku bývalého benediktínskeho kláštora. Na spiatočnej ceste sme sa ešte pomodlili krížovú cestu na kalvárii v Hliníku nad Hronom.

Na poslednú chvíľu sme stihli aj prvé sväté prijímanie, ktoré sa nemohlo uskutočniť na jar. Ďalšie nedele sa už účasť na bohoslužbách obmedzovala kvôli druhej vlne pandémie.

Napokon sa kostoly pre verejnosť úplne zavreli. A tak aj vianočné sviatky slávil každý sám, v bubline, iba so svojimi najbližšími.