Koncert akademického speváckeho zboru PF UKF v Nitre

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Sielnica

Vás pozýva na koncert

Akademického speváckeho zboru PF UKF v Nitre

pod vedením zbormajstra
Mareka Štrbáka

v sobotu 20. júna 2015 o 15:00

vo farskom Kostole Ducha Svätého v Sielnici

odznejú sakrálne diela v gospelovom, popovom a džezovom šate