Poriadok a úmysly sv. omší (21. nedeľa v cezročnom období)

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 28.8.   –   7.30  sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ut – 29.8.   –   18.00 – Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa, spomienka
St  – 30.8.   –   18.00
Št  – 31.8.   –   18.00    (latinské ordinárium)
Pi  – 1.9.   –   18.00
So – 2.9.   –   15.00 – sobášna
Ne – 3.9.   –   10.00 – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ + Veni Sancte

Úmysly sv. omší:

Po: za vnučku
Ut: + Ján Biba, Ján Futák a Mária
St: + Ján Várošík, Ján Vician, Milan a Zuzana
Št: + Jozef Sitár, Mária Haviarová, rodina Kútiková
Pi: poďakovanie za Božiu pomoc
So: za ženícha a nevestu
Ne: za farnosť

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.