Poriadok a úmysly sv. omší (30. nedeľa v cezročnom období)

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 30.10.   –   7.30 
Ut – 31.10.   –   18.00  – predvečer slávnosti
St  – 1.11.   –   10.00 – VŠETKÝCH SVÄTÝCH, slávnosť, prikázaný sviatok
Št  – 2.11.   –   18.00 – Všetkých verných zosnulých, spomienka (latinské ordinárium)
Pi  – 3.11.   –   18.00
So – 4.11.   –   7.30 sv. Karola Boromejského, kňaza, spomienka
Ne – 5.11.   –   10.00 – 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Po: za Božiu pomoc pre Annu Volkovú
Ut: za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
St: za farnosť
Št: + Ondrej Cvik a Ľubomír
Pi: + kňazi a biskupi diecézy
So:+ Ružena Kmeťová
Ne: za farnosť

Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.
2.11. pobožnosť na cintoríne o 17.45.