Poriadok a úmysly sv. omší (22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 2.9.   –   10.00 -22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)
Po – 3.9.  –  7.30 –
sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ut – 4.9.  –   18.00
St  – 5.9.  –   18.00
Št  – 6.9.  –   18.00 – (latinské ordinárium)
Pi  – 7.9.   –   18.00– sv. košických mučeníkov, kňazov, spomienka
So – 8.9.   –  15.00 – sobášna
Ne – 9.9.   –   10.00 – 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: Ivan Švec
Ut: + Ondrej
St: + Mária Volková
Št: + Ondrej Drahoň, rodičia Ondrej a Anna
Pi: + Emil Gajdoš, 1. výr.
So: za novomanželov
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.