Poriadok a úmysly sv. omší (ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 23.12. – 10.00 – ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA
Po – 24.12. – 7.30
Ut – 25.12. – 0.00 a 10.00 – NARODENIE PÁNA, slávnosť
, prikázaný sviatok
St – 26.12. – 10.00 – sv. Štefana
, prvého mučeníka, sviatok 16.00 – jasličková pobožnosť
Št – 27.12. – 18.00 – sv. Jána,
apoštola a evanjelistu, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 28.12. – 18.00 – sv. neviniatok,
mučeníkov, sviatok
So – 29.12. – 7.30 –
piaty deň Oktávy narodenia Pána
Ne – 30.12. – 10.00 – SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA,
sviatok

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Jozef Melich a rodina Melichová
Ut: za farnosť
St: + Vladimír Cvik
Št: + Pavel Lupták a Dušan Gregor
Pi: + Jaromír Gregor
So:+ rodina Pagáčová
Ne: za farnosť

RADOSŤ Z BOŽEJ BLÍZKOSTI
POČAS VIANOC I CELÉHO ROKA
VÁM PRAJE
Marián Gregor, farár