Poriadok a úmysly sv. omší (3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 27.1. – 10.00 – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)
Po – 28.1. – 7.30 – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka
Ut – 29.1. – 18.00
St – 30.1. – 18.00
Št – 31.1. – 18.00 – sv. Jána Bosca, kňaza, spomienka (latinské ordinárium) 
Pi – 1.2. – 18.00 –
O najsvätejšom Srdci Ježišovom
So – 2.2. – 7.30 – Obetovanie Pána
, sviatok + požehnanie sviec
Ne – 3.2. – 10.00 – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + rodina Valocká
Ut: + Mária Volková
St: + Štefan, Anna, Ondrej, Jozef a Anna Kmeťová
Št: za Božie požehnanie pre Máriu
Pi: za Božie požehnanie pre rodinu
So: + rodina Várošíková, Volková a Rybošová
Ne: za farnosť