Poriadok a úmysly sv. omší (22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 1.9. – 10.00 – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)
Po – 2.9. – 7.30
Ut – 3.9. – 18.00 – sv. Gregora Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka
St – 4.9. – 18.00
Št – 5.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)
Pi – 6.9. – 18.00 –
O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna omša
So – 7.9. – 7.30 –
sv. košických mučeníkov, kňazov, spomienka
Ne – 8.9. – 10.00 – 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: za Božiu pomoc pre jubilantku
Ut: + rodina Pitáková
St: za Božiu pomoc pre vnučky
Št: + Ondrej a Anna
Pi: + Helena a Ján Piták
So: + Magdaléna Švecová, 1. výr.
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou.