Mimoriadny oznam

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200310023

Do 23.3.2020 vo Farnosti Sielnica rušíme

 • Sv. omše pre verejnosť (ako aj prípadné pohreby s účasťou verejnosti)
 • Spovedanie v kostole
 • Spoločnú modlitbu ruženca
 • Spoločnú modlitbu krížovej cesty
 • Prípravu na 1. sv. prijímanie v stredu
 • Modlitby matiek vo štvrtok
 • Detské stretká v sobotu

Naďalej ostáva

 • Otvorená predsieň kostola pre osobnú modlitbu
  počas dňa (v čase približne od 8.00 do 18.00)
 • Možnosť individuálne požiadať na fare o spoveď,
  sv. prijímanie, pomazanie chorých
  alebo duchovný rozhovor
 • Fungovanie farskej kancelárie