Mimoriadny oznam

Až do odvolania vo Farnosti Sielnica rušíme

 • Sv. omše pre verejnosť
 • Krsty, sobáše a pohreby s účasťou verejnosti (môžu byť len s minimálnym počtom osôb, najbližších príbuzných)
 • Spovedanie väčšieho počtu osôb v kostole
 • Spoločnú modlitbu ruženca, krížovej cesty
 • a ostatných pobožností
 • Prípravu na prvé sväté prijímanie a na birmovku
 • Modlitby matiek vo štvrtok
 • Detské stretká v sobotu

Naďalej ostáva

 • Otvorená predsieň kostola pre osobnú modlitbu
  počas dňa (v čase približne od 8.00 do 18.00)
 • Možnosť individuálne požiadať na fare o spoveď, sv. prijímanie, pomazanie chorých, návštevu chorých alebo duchovný rozhovor
 • Fungovanie farskej kancelárie