Spovedanie a rozdávanie Eucharistie počas pandémie

Hromadné spovedanie, resp. spovedanie väčšieho množstva ľudí pred prvým piatkom a Veľkou nocou počas hrozby vírusu nie je možné. Veriacim sa odporúča častejšie si vzbudiť dokonalú ľútosť (teda nie ľútosť iba zo strachu pred trestom, alebo z vypočítavosti, ale z lásky k Bohu) s predsavzatím vyspovedať sa pri najbližšej príležitosti.

Ak by sa však predsa niekto potreboval súrne vyspovedať, môže o to požiadať na fare. Spoveď sa odporúča na otvorenom priestranstve (napr. pred kostolom, alebo vo farskej záhrade), medzi spovedníkom a penitentom má byť odstup aspoň 2 metre. Samozrejmosťou u oboch sú rúška.

Jednotlivcovi, ktorý o to požiada, možno podať sv. prijímanie v kostole a to na ľavú dlaň. Pravou rukou si Ho sám vloží do úst, priamo pred rozdávateľom. Predtým si treba dezinfikovať a umyť ruky v sakristii.

Spovedanie chorých a starších ľudí, ako to bývalo zvykom pred prvým piatkom, tentokrát tiež nie je možné. Výnimkou je nebezpečenstvo smrti (aj infikovaného pacienta v nemocnici). V takomto prípade neváhajte kontaktovať Farnosť Sielnica na čísle 045/5442420. Kňaz vtedy pacienta navštívi v ochrannej plastovej kombinéze.

Roznášanie sv. prijímania po domoch sa v tejto situácii tiež neodporúča.