Poriadok a úmysly sv. omší (KVETNÁ NEDEĽA čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

5.4. – KVETNÁ NEDEĽA čiže NEDEĽA UTRPENIA PÁNA
Pondelok, Utorok, Streda, Zelený štvrtok Pánovej večere – 18.00
Veľký piatok
– 15.00 – obrady, po ktorých ostane vystavený kríž k adorácii do 18.00
Biela sobota – Boží hrob ani Eucharistická adorácia nie sú, ostáva iba adorácia kríža (8.00-18.00), Veľkonočná vigília – 20.00 (môžeme sa duchovne spojiť počúvaním zvonenia počas Glórie a záverečného Eucharistického požehnania)
12.4. – VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 10.00

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Počas všetkých slávení ostávame duchovne spojení !

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú v Sielnici odslúžené bez verejnosti a (podľa odporúčania diecézneho biskupa) nie v obvyklom čase:

Ne: za farnosť
Po: + Ondrej Vaňa
Ut: + rodina Sitárová – Pavol, Ján a Ondrej
St: + Martin Hrochotský a rodina Volková
Št: + Ján Luštek a Margita
Pi: sv. omša nie je, iba obrady
So: sv. omša počas dňa nie je
Ne: za farnosť