Prvé sväté prijímanie

sa tohto roku malo v našej farnosti sláviť 17. mája. Kvôli opatreniam v čase pandémie ho prekladáme na jeseň. Slávnosť sa uskutoční mesiac po začatí riadneho vyučovania na základných školách. Presnejšie informácie podáme začiatkom septembra 2020