Poriadok a úmysly sv. omší (PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 10.5. – 9.00 (pre seniorov), 10.00 – PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
Po – 11.5. – 18.00
Ut – 12.5. – 18.00
St – 13.5. – 18.00
Št – 14.5. – 18.00 sv. Mateja, apoštola, sviatok (latinské ordinárium)
Pi – 15.5. – 18.00
So – 16.5. – 7.30 –
sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka
Ne – 17.5. – 9.00
(pre seniorov), 10.00ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Peter Cvik
Ut: + Emília a Ján Volko, Anna a Pavel Kanka
St: za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá
Št: + rodičia
Pi: + Ondrej a Ján Biba
So: + Anna Mojžišová
Ne: za farnosť

KÝM NEPOMINÚ VŠETKY OBMEDZENIA,
NEDEĽNÁ SV. OMŠA JE NEPOVINNÁ.