Poriadok a úmysly sv. omší (20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 16.8. – 10.00 –20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Po – 17.8.7.30
Ut – 18.8. 18.00
St – 19.8. 18.00
Št – 20.8. – 18.00 – sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka (latinské ordinárium)
Pi – 21.8. – 18.00
– sv. Pia X., pápeža, spomienka
So – 22.8. – 7.30 – Panny Márie Kráľovnej, spomienka
Ne – 23.8. – 10.00
21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť
Po: + Tomáš Ryboš
Ut: za Eleny a Heleny
St: + Marcela Palečková
Št: + Ján Žihlavník, Ján Borovec a Mária
Pi: + rodina Rybošová a Ján Hitka
So: + Ján Rečka
Ne: za farnosť