MOŽNOSŤ ZÚČASTNIŤ SA NA SVÄTEJ OMŠI

pre päť osôb (okrem kňaza),
ktoré sa vedia preukázať certifikátom
s negatívnym výsledkom testovania Covid-19,

nie starším ako zo dňa 29.10.2020.

Sv. omše sú bez ruženca, s obmedzeným spevom a bez kázne (okrem nedele).

Vašu plánovanú účasť vopred zapíšte na papier v predsieni kostola !

Ideálne by bolo, keby sa počas týždňa vystriedalo (5×7) 35 rozličných ľudí, prednostne tých, ktorí majú zapísaný úmysel.

Platí od 2.11.2020