Mimoriadny oznam

● Od 19.12.2020 do 10.1.2021 platia pre bohoslužby tieto obmedzenia:

Obsadené môže byť každé druhé miesto a každá druhá lavica musí ostať prázdna.

K dispozícii je teda 25% miest na sedenie.

Miesta na státie sa využívať nemôžu! Ani pred kostolom!
V našom kostole môže byť maximálne 60 osôb + asistencia.

V laviciach zaujmite miesta označené lístkom tak, aby bol lístok pred Vašou tvárou! (okrem lavičiek pod chórom, tam bude lístok za chrbtom)

Platí to aj pre ľudí z jednej domácnosti ! (okrem malých detí)

● Okrem toho pri návšteve kostola je povinné rúško a dezinfekcia pri vstupe. Ruky sa nepodávajú, sväteničky sú prázdne.
● Sv. prijímanie sa podáva na dlaň. Kto chce do úst, nech ide posledný.
● Pre lepšie rozloženie počtu osôb budú bývať v nedele a slávnosti tri sväté omše: prvá už v predvečer (alebo v noci) druhá o 8.00 a tretia o 10.00.