Vianočný list Sielničanom

Milí bratia a sestry, všimli ste si, že celý advent sme nevideli slnko? Obloha bola stále zatiahnutá. V rádiu vraveli, že je inverzia a museli by sme vystúpiť niekoľko stoviek metrov, aby sme sa dostali nad ňu a uvideli slnko. Celkom nám to pripomína život človeka pred narodením Ježiša Krista. Poznanie bolo obmedzené a spoznávanie Boha ešte viac. Boh sa síce ľuďom prihováral cez prorokov a rozličné udalosti, no vidieť Ho nemohli. Ak mohol predsa len niekto vidieť Boha, musel vystúpiť na vysoký vrch, tak ako Mojžiš. No aj on Ho videl len akoby od chrbta.
Dnes sú Vianoce a v liturgii sa čítajú Izaiášove slová: „Ľud, čo kráča v temnotách, uzrie veľké svetlo“, vo vianočnej omši na úsvite sa spieva: „Dnes nad nami zažiari svetlo, lebo sa nám narodil Pán“ a v omši vo dne čítame: „Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet.“ Človek už nemusí vystupovať na vrch, aby videl Boha. Boh zostúpil k nemu a v betlehemskej maštaľke je možné hľadieť Mu rovno do tváre.
Ježiš Kristus je väčším Svetlom ako slnko alebo ktorákoľvek z hviezd. Priniesol svetlo do nášho života. Vďaka Nemu môžeme lepšie vidieť seba samých aj iných. V človeku, s nálepkou „alkoholik“, zrazu objavíme Božieho syna. V žene, s nálepkou „klebetnica“, objavíme Božiu dcéru. Príchodom tohto Svetla vzrástla hodnota človeka. Každého!
Hoci nám je ľúto, že tieto Vianoce nemôžeme spolu osláviť v chráme, Svetlo (a svetlo) zalialo celý priestor. Môžeme sa z Neho tešiť aj doma. Nájdeme Ho v Písme, nájdeme Ho v modlitbe, nájdeme Ho v blížnych. No svetlo býva niekedy aj nepríjemné: Do dnešného dňa som si myslel, že obývačku upratovať netreba, ale dnes som vďaka slnku zistil, kde všade je prach. Aj takto v našom živote pôsobí Kristus – Svetlo sveta. Vďaka Nemu si uvedomíme, čo máme napraviť a upratať.
Milí bratia a sestry, ak sa aj obloha opäť zatiahne, ak aj v našom živote prídu opäť ťažšie dni, šedé alebo smutné, buďme si vedomí, že slnko svieti vždy! A v tom Svetle, ktorým je Ježiš, môžeme aj náš život stále objavovať a žiť nanovo a radostnejšie. Amen.

Marián Gregor, farár

Vianočný list Sielničanom si môžete stiahnuť tu: Vianočný list Sielničanom