Dvadsiaty prvý list Sielničanom

Milí bratia a sestry, pri výbere strednej či vysokej školy, sú študenti zvedaví na jednotlivých profesorov – kto ako učí. Ideálom je pritom vyučujúci s tzv. prirodzenou autoritou. Niekto si ju totiž vynucuje krikom, iný častým zdôrazňovaním svojich titulov. Ale sú aj takí, ktorí poslucháčov prirodzene zaujmú svojou vzdelanosťou a celkovým prístupom.

Dnešné evanjelium nám niečo podobné hovorí o Ježišovi. Ako učí Ježiš? „Učí ako ten, čo má moc“. Je teda tou najväčšou a najprirodzenejšou autoritou, akú kedy svet môže počuť. Evanjelista ešte dodáva „nie ako zákonníci“. Zákonníci neboli hocijakí učitelia. Mnohí boli naozaj veľmi vzdelaní, dobre poznali zákon, aj ho zachovávali. Často boli na to pyšní. Vo vzťahu k Ježišovi boli neraz povýšeneckí a zákerní. Brali ho ako nežiadúcu konkurenciu, ktorá by ich mohla zatieniť, jediného učiteľa, v diskusii s ktorým im dochádzali argumenty. Keď videli, že za Ježišom ide množstvo obyčajných ľudí, vyjadrili svoje opovrhnutie naozaj veľmi nepekne: „tento ľud, ktorý nepozná zákon, je prekliaty“.

Ježiš si naopak každého človeka váži. Neobíde chorých, neodoženie deti, nevyhýba sa ani cudzincom. Aj takto učí. Ak viete, že vyučujúci vás má rád, počúvate ho ochotnejšie. Kto si teda otvoril uši pre Ježiša, mohol stále viac a viac žasnúť. Ježišove slová pripomínali slová Stvoriteľa, ktorý iba povedal a stalo sa. Tak to je pri mnohých Jeho zázrakoch. Už nie je len autoritou prirodzenou, ale aj nadprirodzenou – „učil ako ten, čo má moc“.

Buďme vďační za to, čo nás naučili naši rodiča. Buďme vďační, ak sme aj v školách natrafili na dobrých učiteľov. No ešte viac sa radujme z toho, že môžeme byť poslucháčmi tej najväčšej Autority v celom kozme. Ježišovo slovo máme zapísané. Na východných ikonách niekedy vidíme Ježiša so zatvorenou knihou – to je Kristus Kazateľ, inokedy s otvorenou knihou – to je Kristus Učiteľ. Otvorme tú knihu teda aj my a nechajme sa vzdelávať Múdrosťou a Láskou samotnou. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty prvý list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty prvý list Sielničanom