Dvadsiaty druhý list Sielničanom

Milí bratia a sestry, pred dvomi týždňami bol 68. svetový deň malomocných. Ak by sme si prezreli celý kalendár, našli by sme viacero takýchto dní, zameraných na chorých, či na jednotlivé kategórie chorých.

Z evanjelií je zrejmé, že kdekoľvek prišiel Ježiš, chorí mali „svoj deň“, prichádzali za ním vo veľkom a mnohí odchádzali uzdravení. Dnes je to Kafarnaum, kde najprv uzdravil Petrovu testinú, no keď sa zvečerilo „prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi“. Druhý deň hneď zrána bol Ježiš na pustom mieste, kam mu učeníci prišli oznámiť: „Všetci ťa hľadajú“.

Choroba zasiahla celé ľudstvo – keď nie telesná, alebo duševná, tak určite duchovná a ňou je hriech. Jediné východisko je hľadať Ježiša. V každom človeku je tento magnetizmus smerom k Ježišovi. Niekto ho popiera, možno uteká opačným smerom a predsa, hoci chaoticky, ho hľadá.

Životný príbeh sv. Augustína je v tomto priam vzorový. Po fázach bezbožného mudrovania, karierizmu a zmyselnosti prichádza u neho uvedomenie, ktoré zapísal vo svojich Vyznaniach: „Neskoro som ťa začal milovať, Krása taká dávna a taká nová, neskoro som ťa začal milovať! Ty si bol vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Ošklivo som sa vrhal na krásne veci, ktoré si stvoril. Bol si so mnou a ja som nebol s tebou. Držalo ma ďaleko od teba to, čoho by nebolo, keby to nebolo v tebe. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Žiaril si, skvel si sa a zahnal si moju slepotu. Šíril si vôňu, ja som si jej vdýchol a dychtím po tebe. Okúsil som a teraz som lačný a smädný. Dotkol si sa ma a zahorel som túžbou po tvojom pokoji.“

Hľadať uzdravenie znamená hľadať Ježiša. Jediné, čo nás môže pomýliť, je naša pýcha – pocit sebestačnosti, naivná predstava, že sme úplne v poriadku a teda žiadneho lekára nepotrebujeme. Postavme sa pred Pána ako chorí, zranení a biedni, v celej pravde a nahote a poprosme ho: Pane, uzdrav môj život a navráť mi radosť z tvojej spásy. Možno práve dnes je „náš deň“. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty druhý list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty druhý list Sielničanom