Dvadsiaty deviaty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, možno ste už počuli o francúzskom filozofovi, ktorý sa volal René Descartes a poznáte jeho slávny výrok: „Cogito ergo sum“ – „Myslím, teda som“, ktorý on sám odvodil od „Pochybujem, teda som“. Jeho filozofická práca je preto postavená na spochybňovaní. Chce, aby mu totiž zostalo len to, čo je naozaj isté. A tak napokon prišiel k istote, ktorú zhrnul do vety „pochybujem, teda som“. Určite som! – to je istá pravda, lebo keby som nebol, nemohol by som rozmýšľať, nemohol by som ani pochybovať. Pochybovanie je zároveň jednou z bežných ľudských činností. Je prirodzené, ak vedie k hľadaniu istoty.
V evanjeliu dnešnej nedele máme pred očami typický úkaz ľudského pochybovania. Je ním apoštol Tomáš, ktorý hovorí: „Ak neuvidím, neuverím.“
Apoštoli sa stretli so zmŕtvychvstalým Ježišom hneď v prvý deň. Tomáš pri tom nebol. Teraz je deň ôsmy a Ježiš sa znova zjavuje apoštolom, medzi ktorými je už aj Tomáš. Ten Tomáš, ktorý bude akýmsi pravzorom mnohých pochybností vo viere. Ten Tomáš, ktorý nám je taký blízky, lebo aj my by sme niekedy chceli dôkaz a možnosť dotknúť sa Ježiša. Aj my by sme chceli prelomiť svoju pochybovačnosť a získať pevnejšiu vieru, ktorá by nám pomohla zvládnuť čokoľvek. Tomáš dostal, po čom túžil. Ježiš však pritom hovorí aj niečo pre nás – je ľahké uveriť, ak máme dôkaz ale „blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili“.
„Hľadajte a nájdete!“ – hovorí Ježiš. Pre nás, ktorí Ježiša nevidíme, ktorí sa Ho nemôžeme tak dotknúť ako Tomáš, je život hľadaním. Hľadáme Ho, lebo napriek pochybnostiam vieme, že nemôžeme bez Neho žiť. Všetky pochybnosti vo viere sa nám tak stávajú príležitosťou na prehĺbenie vzťahu s Ním. Aby sme si nemysleli, že Ho už poznáme, aby sme si nemysleli, že nás už nemá čím prekvapiť. Aby sme mohli stále žasnúť a život s Ním prežívať ako dobrodružstvo, kde sa striedajú ťažkosti s úžasom.
Dnešná nedeľa je aj nedeľou Božieho milosrdenstva. Tomáš má možnosť dotknúť sa nielen zmŕtvychvstalého Pána, ale dotknúť sa priamo Jeho rán, ktoré sú dôkazom Jeho lásky a milosrdenstva. Toho milosrdenstva, ktoré je väčšie nielen ako Tomášovo pochybovanie, ale aj ako Petrovo zapretie, Judášova zrada, či všetky hriechy sveta. Prajem nám všetkým, aby sa nielen Božia existencia, ale aj Božie milosrdenstvo stali pre nás istotou, o ktorú sa môžeme vždy oprieť a nezúfať. Amen.

List Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: List Sielničanom