Mimoriadny oznam

Verejné bohoslužby
sú od 25.11.2021
až do odvolania
zakázané

O sviatosť zmierenia, pomazanie chorých a Eucharistiu môžete individuálne požiadať kedykoľvek.