Pohreb kňaza – Mgr. Roman Kuchárik

Narodený: 16.11.1967 v Banskej Bystrici
Ordinovaný: 18.06.2000 v Martine

01.07.2000 – 30.06.2002:
Kaplán – Nová Baňa
01.07.2002 – 30.06.2003:
Kaplán – Zvolen – Sekier
01.07.2003 – 30.06.2006:
Farský administrátor – Kováčová
01.07.2006 – 30.06.2021:
Farár – Kováčová
01.07.2021 – 16./17.12.2021:
Výpomocný duchovný – Sielnica

„Do tvojich rúk, Pane, porúčam svojho ducha.“

Spolubrat Roman odišiel na večnosť v Sielnici v noci zo 16. na 17.12 2021 vo veku 54 rokov a v 22. roku kňazstva.

S vdp. Romanom Kuchárikom sa rozlúčime zádušnou sv. omšou

v stredu 22. decembra 2021 o 10. hodine vo farskom Kostole Ducha Svätého v Sielnici.


Pohrebnej sv. omši bude predsedať banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Následne jeho ostatky uložíme na miesto pri farskom kostole v Sielnici.

Účasť na pohrebe v interiéri kostola je obmedzená iba kapacitou kostola, pričom je potrebné dodržať odstup osôb 1-2m. Každá druhá lavica musí ostať voľná. Respirátor je nutný! Ostatní môžu zaujať miesto v exteriéri.