Individuálne duchovné služby

INDIVIDUÁLNE môže kostol navštíviť a požiadať o sviatosť zmierenia
a sväté prijímanie KAŽDÝ (nielen OP).

Povinný je respirátor, dezinfekcia, rozostupy.

V priestore sa nesmú vytvárať rady ! Maximum 6 osôb.
Kňaz bude k dispozícii každú nedeľu popoludní
od 14.00 do 14.30.