Tridsiatyšiesty list Sielničanom (4. sada)

Milí bratia a sestry, funkcia starejšieho má už niekoľko tisícročnú históriu. Zvyčajne ju zastáva (ako už názov hovorí) starší skúsený muž, ktorý vedie hostinu a dohliada na dodržiavanie tradícií a zaužívaných zvyklostí. Keďže starejší absolvuje desiatky svadieb do roka, môže porovnávať. Hostitelia ho preto v minulosti niekedy doslova „obskakovali“, aby zo svadby odchádzal len s tými najlepšími spomienkami a robil im všade dobrú reklamu.

Dobré meno novomanželov sa mohlo veľmi rýchlo rozplynúť pri jednej svadbe v Káne Galilejskej. Napriek tomu táto svadba spred dvetisíc rokov sa stala najznámejšou na svete. Hovorí sa o nej dodnes! Bola výnimočná dvomi vecami: bol na nej Ježiš a minulo sa víno. Tá prvá vec spočiatku nebola významná. Ježiš prišiel nenápadne so svojimi príbuznými a priateľmi. Bol známy ako nazaretský tesár, nič viac. To, že sa minulo víno, však mohlo znamenať veľkú nepríjemnosť, nielen pre novomanželov. Pripomeňme, že v starovekom Východe svadba netrvala iba jeden večer alebo jednu noc ako u nás, ale oveľa dlhšie. Ježišova matka vycítila túto nepríjemnosť, zrejme sa o tom už aj šepkalo pri stoloch. Mária obsluhujúcich vyzýva, aby urobili všetko, čo im Ježiš povie. Naplnenie nádob vodou a načretie starejšiemu bolo od nich veľkým riskom. Alebo krokom viery? Čo keď mu donesú len vodu? Nakoniec vidíme, ako starejší pochváli ženícha za najlepšie víno, ktoré kedy zažil; a to ešte v čase pokročilej zábavy, keď už hosťom mohlo byť takmer jedno, čo pijú.

Nevieme, či sa starejší dozvedel aj dôležitú zákulisnú informáciu, či potom pochválil aj Ježiša, či sa s ním vôbec aj stretol. Isté je, že Ježiš už nemohol tak nenápadne odísť, ako prišiel. Navonok otáľanie a odhodlanie sa k zázraku, bolo v skutočnosti odhodlaním sa k všetkému, čo potom nasledovalo – Ježiš sa zjavil svetu a „jeho hodina“ tu začala a potom sa naplnila na Kalvárii. Preto aj zázrak v Káne je súčasťou slávnosti Zjavenia Pána. Kým hviezda nad Betlehemom a holubica nad Jordánom boli Ježišovým zjavením, hoci bol pri tom pasívny, v Káne Galilejskej je hlavným záchrancom hostiny a aktérom svojho zjavenia On sám.

„Urobte všetko, čo vám povie!“ – nech táto Máriina výzva preznieva cez celé evanjelium, keď ho čítame, alebo počúvame, aby Ježiš aj v našom živote mohol konať skutky premeny. Amen.

Marián Gregor, farár