Tridsiatyôsmy list Sielničanom (4. sada)

Milí bratia a sestry, istý kňaz pri požehnávaní domu trval na tom, že chce pokropiť každú miestnosť. Rodinka však nestihla všetko dôsledne upratať a tak do komory narýchlo nahádzali všelijaké krabice a haraburdy. Keď kňaz dvere otvoril, zosypalo sa mu to na hlavu… Tiež to tak niekedy robíte? Keď upratujete a niektoré veci neviete pretriediť alebo vyhodiť, iba ich premiestňujete z miesta na miesto; dávate ich tam, kde nezavadzajú a kde ich nikto nebude vidieť?

Takéto konanie sa nám žiaľ niekedy môže stať pravidlom aj v iných oblastiach života. Nevyriešené (dokonca nepomenované) problémy, ľahostajný prístup k našim zlozvykom, nesprávne formované názory, nedostatok poznania atď. Ježiš k nám prichádza aj preto, aby tieto veci odkryl. Chce otvoriť aj tie dvere, kam nikoho nechceme pustiť; tú miestnosť nášho vnútra, kde sa nám to raz môže zosypať na hlavu.

Sobotné stretnutie v nazaretskej synagóge, o ktorom bola reč už pred týždňom, spočiatku prebiehalo pokojne. Keď Ježiš začal rozprávať, „všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst“. No jeho ďalšia reč sa mnohých dotkla. Cítili z nej výčitku, ba pobúrilo ich to až tak, že ho vyhnali preč. Ježiš sa však z tohto prípadu „nepoučil“ a aj inokedy sa púšťal do „ťažkých tém“. Každý skúsený politik by sa im diplomaticky vyhol. Jemu však vždy ide hlavne o pravdu, nie o popularitu: „Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo o pravde.“

Aj my sa tešíme tým milým slovám, ktorými sa k nám Ježiš prihovára z evanjelií. Slová o láske, o odpustení, o Bohu ako dobrom a starostlivom Otcovi, alebo dobrom Pastierovi. Vieme vôbec pripustiť, že by aj nám osobne chcel Ježiš povedať niečo nepríjemné? Boli by sme ochotní to prijať? Ktosi mi povedal, že prichádza na sv. omšu, aby si tam oddýchol. V istom zmysle to chápem. No mala by byť pri omši naozaj pohoda? Nemalo by tam nami skôr niečo zatriasť, niečo sa nás dotknúť? Istý kňaz prirovnal liturgiu k chôdzi po mínovom poli. Každú chvíľu tam môže niečo vybuchnúť a niečo nás zasiahnuť. Nebojme sa toho! Ježiš nám hovorí: „poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí“. Prajem nám všetkým otvorenosť pre Božie slovo, nech je akékoľvek, či sa nám počúva ľahko, alebo ťažko. Božie slovo je vždy prejavom lásky a nástrojom našej záchrany. Amen.                                                                                            

 Marián Gregor, farár