Púť do Ostrihomu

Odchod na púť do Ostrihomu v sobotu 10.septembra 2022 je už o 7.00 z parkoviska spred kostola v Sielnici.