Poriadok a úmysly sv. omší (PANNY MÁRIE BOHORODIČKY)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 1.1. – 10.00 PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť
Po2.1. – 7.30 – sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov C., sp
Ut – 3.1. – 18.00
St – 4.1. – 18.00

Št5.1. – 7.30 (latinské ordinárium)
Pi – 6.1. – 10.00ZJAVENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok + požehnanie vody
So7.1. – 7.30
Ne – 8.1. – 10.00 – KRST PÁNA, sviatok   (sv. omša pre deti)

Úmysly sv. omší:

Ne: za farnosť

Po: + Jozef Biba

Ut: + Anna Cviková

St: + Oľga Lacová, r. Mojžišová, 30.výr.

Št: + Emil, Miroslav a Emil Gajdoš

Pi: za farnosť

So: + Ivan Borovec

Ne: za farnosť

POŽEHNANÝ NOVÝ ROK A PLNOSŤ POKOJA, 

RADOSTI A SILY OD PÁNA VÁM PRAJE

Marián Gregor, farár