Poriadok a úmysly sv. omší (30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 29.10. – 10.00 – 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 30.10.7.30, 15.00 – pohrebná

Ut – 31.10. – 18.00 (predvečer slávnosti)

St  –  1.11. – 10.00 – VŠETKÝCH SVȀTÝCH, slávnosť, prikázaný sviatok

Št  –  2.11. – 18.00 – Všetkých zosnulých veriacich, spomienka(latinské ordinárium)

Pi  –  3.11. – 18.00O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna omša

So  – 4.11. 7.30 – sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka   

Ne  – 5.11. – 10.00 – 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + rodina Leváková,                           15.00 + Pavel Mráz                    

Ut: za Božie požehnanie pre manželov

St: za farnosť

Št: + rodina Kuzmová a Remiarová

Pi: + kňazi a biskupi diecézy

So: + Mária Volková

Ne: za farnosť

● Vo štvrtok (2.11) bude pobožnosť na cintoríne 17.45.