Poriadok a úmysly sv. omší – NEDEĽA SV. RODINY

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 31.12.23 – 10.00 – SV. RODINY JEŽIŠA, JOZEFA A MÁRIE + Te Deum

Po – 1.1.2024 – 10.00 – PANNY MÁRIE BOHORODIČKY, slávnosť, prikázaný sviatok  

Ut – 2.1. – 18.00 – sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi, spomienka

St – 3.1. – 18.00

Št – 4.1. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi – 5.1. – 18.00 (predvečer slávnosti)

So – 6.1. – 10.00 – ZJAVENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok (+požehnanie vody)

Ne – 7.1. – 10.00 – KRST PÁNA, sviatok

Ne: za farnosť

Po: za farnosť

Ut: + Ondrej Žuffa a rodičia

St: + Mária Volková

Št: + Ondrej, Vladimír, Anna a Ondrej Ryboš

Pi: + Ondrej Piták a Mária, r. Gajdošová

So: za farnosť

Ne: za farnosť      

● Kto má záujem o požehnanie domu 6. alebo 7.1.2024 popoludní, môže sa zapísať v kostole na zadnom stolíku.

Marián Gregor, farár