Poriadok a úmysly sv. omší (33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 19.11. – 10.00 – 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 20.11. 7.30

Ut – 21.11. – 18.00 – Obetovanie Panny Márie, spomienka

St  –  22.11. – 18.00 sv. Cecílie, panny a mučenice, spomienka

Št  –  23.11. – 18.00  (latinské ordinárium)

Pi  –  24.11. – 18.00 – sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov, mučeníkov, spomienka   

So  – 25.11. 7.30    

Ne  – 26.11. – 10.00 – 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Ján Gajdoš

Ut: + rodina Puškárová, Volková a Pavel

St: za Božie požehnanie pre manželov (50r.)

Št: + Jozef Bučko, 1.výr.

Pi: za Emílie

So: + Ľudovít Sluka

Ne: za farnosť

● Budúcu nedeľu (26.11) bude jesenná zbierka na seminár.

Poriadok a úmysly sv. omší (32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša))

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 12.11. – 10.00 – 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Po – 13.11. 7.30

Ut – 14.11. – 15.00   (pohrebná)

St  –  15.11. – 18.00

Št  –  16.11. – 18.00    (latinské ordinárium)

Pi  –  17.11. – 18.00 – sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky, spomienka   

So  – 18.11. 7.30    

Ne  – 19.11. – 10.00 – 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Ján Kmeť

Ut: + Anna Žihlavníková

St: + Ivan Borovec, 1.výr.

Št: + rodina Rybošová a Ján Hitka

Pi: + Monika Bartošová (?)

So: + Anna Mrázová

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 5.11. – 10.00 – 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 6.11. sv. omša nebude

Ut – 7.11. – sv. omša nebude

St  –  8.11. – sv. omša nebude

Št  –  9.11. – sv. omša nebude

Pi  –  10.11. – 18.00 – sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi, spomienka

So  – 11.11. 7.30 – sv. Martina z Tours, biskupa, spomienka   

Ne  – 12.11. – 10.00 – 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: sv. omša nebude

Ut: sv. omša nebude

St: sv. omša nebude

Št: sv. omša nebude

Pi: + Stanislav, rodina Cviková a Rybošová

So: + Ján Klocháň a Mária

Ne: za farnosť

ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI

V dňoch od 1. do 8. novembra môžu veriaci získať úplné odpustky pre duše verných zomrelých v očistci. Podmienkou na ich získanie je v deň Spomienky na všetkých zosnulých 2. novembra nábožne navštíviť kostol alebo kaplnku a pomodliť sa modlitbu Otčenáš a Verím v Boha, ako aj modlitbu na úmysel Svätého Otca a zároveň splniť i ostatné predpísané úkony. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa, až do polnoci určeného dňa.

Druhý spôsob je nábožne navštíviť cintorín raz denne, počas odpustkovej oktávy, od 1. novembra do 8. novembra a aspoň mysľou sa pomodliť za zosnulých. Okrem týchto odpustkových úkonov je potrebné splniť tri podmienky, a to prijať sviatosť zmierenia, krátko predtým alebo potom, Eucharistiu, najlepšie v tej istý deň, a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca modlitbu Otčenáš, Zdravas, Sláva. Počas týchto dní treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, i všednému. Tieto odpustky sa dajú získať iba pre duše v očistci.

Poriadok a úmysly sv. omší (30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 29.10. – 10.00 – 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 30.10.7.30, 15.00 – pohrebná

Ut – 31.10. – 18.00 (predvečer slávnosti)

St  –  1.11. – 10.00 – VŠETKÝCH SVȀTÝCH, slávnosť, prikázaný sviatok

Št  –  2.11. – 18.00 – Všetkých zosnulých veriacich, spomienka(latinské ordinárium)

Pi  –  3.11. – 18.00O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna omša

So  – 4.11. 7.30 – sv. Karola Boromejského, biskupa, spomienka   

Ne  – 5.11. – 10.00 – 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + rodina Leváková,                           15.00 + Pavel Mráz                    

Ut: za Božie požehnanie pre manželov

St: za farnosť

Št: + rodina Kuzmová a Remiarová

Pi: + kňazi a biskupi diecézy

So: + Mária Volková

Ne: za farnosť

● Vo štvrtok (2.11) bude pobožnosť na cintoríne 17.45.

Poriadok a úmysly sv. omší (29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ) (misijná nedeľa)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 22.10. – 10.00 – 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (misijná nedeľa)

Po – 23.10.7.30

Ut – 24.10. – 18.00

St  –  25.10. – 18.00

Št  –  26.10. – 18.00 – (latinské ordinárium)

Pi  –  27.10. – 18.00

So  – 28.10. 7:30sv. Šimona a Júdu, apoštolov, sviatok

Ne  – 29.10. – 10.00 – 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (misijná nedeľa)

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Ondrej Cvik

Ut: + Ľudovít Sluka

St: + Ondrej Drahoň a Anna s rodinou

Št: na úmysel

Pi: za Božie požehnanie pre manželov

So: + Pavel Kuzma

Ne: za farnosť

● Dnes (22.10) bude zbierka na misie. 

● Budúcu nedeľu nadránom sa posúva čas o hodinu dozadu !

Poriadok a úmysly sv. omší (28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ) (detská sv. omša)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 15.10. – 10.00 – 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Po – 16.10.7.30

Ut – 17.10. – 18.00 – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka, spomienka

St  –  18.10. – 18.00 – sv. Lukáša, evanjelistu, sviatok

Št  –  19.10. – 18.00 – (latinské ordinárium)

Pi  –  20.10. – 18.00

So  – 21.10. – sv. omša bude na farskej púti vo Wadowiciach

Ne  – 22.10. – 10.00 – 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (misijná nedeľa)

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Ondrej Vaňa

Ut: + Mária, Ján Drahoň a starí rodičia

St: + Štefan Kútny, 1.výr.

Št: + Anna Mrázová

Pi: + Ján Kmeť

So: + Mária Volková (vo Wadowiciach)

Ne: za farnosť

● Budúcu nedeľu (22.10) bude zbierka na misie. 

Poriadok a úmysly sv. omší (27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 8.10. – 10.00 – 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 9.10.7.30

Ut – 10.10. – 18.00

St  –  11.10. – 18.00

Št  –  12.10. – 18.00 – (latinské ordinárium)

Pi  –  13.10. – 18.00

So  – 14.10. – 7.30

Ne  – 15.10. – 10.00 – 28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Mária Klocháňová

Ut: + Milan Ďurček a Mária

St: + Vlastimil Ryboš s rodinou

Št: + Ján a Anna Bibová

Pi: + Ján Kmeť

So: + Ivan Borovec

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 1.10. – 10.00 – 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 2.10.7.30 sv. anjelov strážcov, spomienka

Ut – 3.10. – 18.00

St  –  4.10. – 18.00 – sv. Františka Assiského, spomienka

Št  –  5.10. – 18.00 – (latinské ordinárium)

Pi  –  6.10. – 18.00

So  – 7.10. – 7.30 Ružencovej Panny Márie, spomienka

Ne  – 8.10. – 10.00 – 27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + rodina Rybošová – Ondrej, Anna, Ondrej a Vladimír

Ut: + Anna Cviková, 1.výr.

St: + Mária Volková

Št: za zdravie a Božiu pomoc pre vnučku

Pi: + Pavel Kuzma

So: za ružencové spoločenstvo

Ne: za farnosť