Dvadsiaty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, už niekoľko rokov nesie táto nedeľa prímenie „biblická“, alebo „Nedeľa Božieho slova“. Niekedy bývala vo veľkonočnom období, inokedy v advente, ale pápež František ju v roku 2019 presunul na január, teda bližšie k začiatku kalendárneho roka. Možno aj preto, že vtedy si ľudia dávajú všelijaké predsavzatia a sú viac otvorení začať nový život. Táto nedeľa má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova.

Medzi tisícmi slov, ktoré denne počujeme, sú mnohé zbytočné. Iné sú dôležité len pre dnešný deň, no niektoré sú dôležité pre celú večnosť. Zvyčajne sa častejšie zameriavame na bezprostredné problémy, ktoré treba riešiť: čo budem dnes robiť, čo budem dnes variť, čo si oblečiem, kam pôjdem a pod. Málo myslíme na večnosť a preto aj málo na Božie slovo. A predsa: večnosť sa začína už dnes! Božie slovo teda nie je aktuálne iba pred smrťou, ale je veľmi dôležité a praktické aj pre môj dnešný deň!

„Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Ježiš týmito slovami otvára svoje verejné pôsobenie v Markovom evanjeliu. A hneď za tým si povoláva spolupracovníkov, väčšinou rybárov. „Oni hneď zanechali siete a išli za ním.“ Markovo evanjelium je priam nabité slovom „hneď“, čo dáva nesmiernu dynamiku celému dianiu. Možno by sme povedali, že „to len tak odsypáva“.

Mnohí z vás povedia: „Čo nespravím hneď, nespravím nikdy“ a biblické prirovnanie so zrkadlom vyjadruje to isté: ak sa neupravíme hneď ako pred ním stojíme, tak potom zabudneme, čo bolo treba upraviť. Stačí niekedy tak málo! Iba si povedať, že túto maličkosť dnes zmením, alebo túto vec idem robiť novým spôsobom. Prajem preto nám všetkým, aby sme k našim tohtoročným predsavzatiam pripojili častejšie čítanie a počúvanie Božieho slova, ale aj jeho uskutočňovanie. To je múdrosť človeka, ktorý chce svoj život postaviť na pevnom základe. Amen.

Marián Gregor, farár

Dvadsiaty list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Dvadsiaty list Sielničanom

Poriadok a úmysly sv. omší (3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 24.1. – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok, Utorok,
Štvrtok, Piatok, Sobota
Ne – 31.1. – 4. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Ne: za farnosť
Po: za Božiu pomoc pre rodinu
Ut: za Božiu pomoc pre vnukov a vnučky
St: + rodina Jesenská
Št: + Ľubica Beličková
Pi: + Mária Volková
So: na úmysel
Ne: za farnosť

● Na Dobrú novinu môžete prispieť do pokladničky v predsieni kostola do konca januára 2021.

Devätnásty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, v posledných týždňoch som zistil, že keď si chcem dať čiapku a rúško, musím si dať najprv rúško. Keď sú totiž uši zakryté čiapkou, ide to už ťažšie. Z času na čas si takto uvedomíme, aké multifunkčné sú uši. Podržia nám okuliare, rúška, … Ženy si ich rady zdobia. No paradoxne dosť často zabúdame na ich hlavnú funkciu, ktorou je počúvanie.

Je rozdiel medzi počutím a počúvaním. To, že počujeme, je Boží dar, nič sme pre to neurobili, sme pri tom pasívni. No počúvanie si už vyžaduje nielen aktivitu uší, ale aj srdca. V dnešnom prvom čítaní sa Pán prihovára mladučkému Samuelovi a on odpovedá: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva.“ A keď dvaja učeníci povedia Ježišovi: „Učiteľ, kde bývaš?“, prejavia tým nepriamo tú istú túžbu – počúvať. Doteraz počúvali Jána Krstiteľa, lebo videli, že je to muž Božej pravdy. V Ježišovi – Mesiášovi – budú teraz objavovať Pravdu samú.

Istý Angličan pozval svojho afrického priateľa do Londýna. Keď sa prechádzali mestom, Afričan začul zvuk svrčka. „Ale ako môžeš počuť svrčka?! Veď je tu taký lomoz, neustály hluk áut a všeličoho možného“ – hovorí jeho anglický priateľ. No Afričan odhrnul brečtan na jednom múre a naozaj tam odhalil cvrlikajúceho svrčka. Angličan obdivoval jeho sluch. Ako tak išli ďalej, niekomu vypadla z peňaženky na zem minca a všetci sa obzreli. Vtedy Afričan hovorí: „Vidíš!? Tá minca nevydala väčší zvuk ako svrček. My Afričania nemáme lepší sluch ako vy Európania, len ho máme viac vycvičený na zvuky prírody a vy viac na štrngot peňazí.“

Mnohé biblické postavy (nielen Samuel, Jánovi či Ježišovi učeníci) boli pripravené počúvať. Nadšenie, ktoré vyjadril Ondrej slovami „našli sme Mesiáša“ priam otváralo uši na počúvanie. Práve teraz uši mohli zažiť maximum svojej užitočnosti. „Mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli“ – povie im neskôr Ježiš.

Rok 2021 je stále ešte nový, stojíme takmer na jeho začiatku. Boh nám počas neho bude chcieť veľa povedať – o tom nepochybujme! A preto nás hneď v januári Božie slovo pozýva k základnému postoju, ktorým je počúvanie. Aj Ježišovi učeníci Ježiša niekedy iba počuli, ale nepočúvali. Aj my po každom čítaní v kostole hovoríme iba „Počuli sme Božie slovo“, lebo či sme aj „počúvali“, to musí vedieť každý sám za seba. Prajem nám všetkým, aby sme v schopnosti počúvať urobili počas roka aspoň malý pokrok. Aby sme si uši vycvičili na to, čo má význam pre našu večnosť. Boh sa nám prihovára v Písme, ale niekedy aj cez ľudí a rozličné udalosti. Keď si ráno umývame uši, povedzme Bohu ako Samuel: „Hovor, Pane, tvoj sluha počúva“, a uvidíme, že deň bude zrazu iný. Amen.

Marián Gregor, farár

PS.: Predsieň kostola býva počas dňa otvorená. Pri prechádzkach do prírody sa môžete na chvíľu zastaviť a počúvať. K dispozícii sú aj Katolícke noviny. Aktuálne číslo je aj s článkom o našom rodákovi Pavlovi Sitárovi.

Devätnásty list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Devätnásty list Sielničanom

Poriadok a úmysly sv. omší (2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 17.1. – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
Pondelok, Utorok,
Štvrtok, Piatok, Sobota – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Ne – 24.1. – 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Ne: za farnosť
Po:+ Anna, Ondrej, Vladimír a Ondrej
Ut: + Marcela Palečková
St: + Ružena Kmeťová
Št: + Pavel, Anna, Tamara a Ján
Pi: + rodina Krajčiová, Kucháriková a Bibová
So: + rodina Kňažková a Volková
Ne: za farnosť

● Na Dobrú novinu môžete prispieť do pokladničky v predsieni kostola do konca januára 2021.

Osemnásty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, ani sme sa nenazdali a je tu posledný deň vianočného obdobia. Mnohí možno máte pocit, že Vianoce ani neboli. Nebol ani sneh, ani polnočná, ani koledovanie, ani jasličková pobožnosť, nespievali sme koledy.

V prvých storočiach kresťania Vianoce ani neslávili a sneh a koledy sú dodnes v mnohých krajinách neznáme. Predsa však udalosti narodenia Ježiša Krista zmenili svet úplne od základov.

Hoci už aj na Slovensku stovky ľudí zomierajú na covid-19 a ďalšie tisícky majú kvôli nemu život ohrozený, predsa sa ešte stále nájdu takí, ktorí tento vírus popierajú alebo podceňujú, opatrenia považujú za prehnané a vakcínu za biznis. Podobne je tomu aj v pohľade na duchovný vírus. Ak niekto popiera hriech a jeho škodlivosť, potom je Ježiš Kristus pre neho zbytočný a kresťanstvo potom pochopiteľne vníma len ako obyčajný biznis.

No sú vari dôsledky hriechu neviditeľné? Nezomierajú kvôli nemu denne ľudia? A ďalším vari aspoň neznepríjemňuje život, neoberá o pokoj a radosť? To najhoršie však nevidíme – večné utrpenie. Od tohto všetkého nás prišiel Kristus oslobodiť – od večného utrpenia aj od pozemského otroctva hriechu.

Pri Ježišovom krste v Jordáne nad ním zaznieva Otcov hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“. Vďaka Ježišovi, ktorý sa stal jedným z nás, Boh si nás adoptoval. A preto aj pri našom krste akoby hovoril: „môj milovaný syn“, „moja milovaná dcéra“. Pristupuje k nám ako princ, ktorý v popoluške spoznáva princeznú. Miluje nás nie pre to, akí sme, ale ešte viac preto, akí by sme mohli byť. Vianoce sú teda zároveň slávením ľudskej hodnoty.

Sv. Lev Veľký ako pápež kedysi na Vianoce takto oslovil svojich veriacich: „Kresťan, poznaj svoju veľkosť. Dostal si účasť na božskej prirodzenosti , preto sa nevracaj nízkymi skutkami k starému potupnému životu. Uvedom si, k akej hlave a telu patríš ako úd. Spomeň si, že si bol vytrhnutý z moci temnoty a prenesený do Božieho svetla a kráľovstva. Sviatosťou krstu si sa stal chrámom Ducha Svätého: nevyžeň zo seba nešľachetnými činmi takého vznešeného obyvateľa, neskláňaj znova šiju do diablovho otroctva; veď tvojou výkupnou cenou je Kristova krv.“ Pripomínajme si často náš krst i našu hodnotu! To bude najvzácnejšie ovocie Vianoc, vďaka ktorému budeme schopní žiť po celý rok ako Božie deti. Amen.

Marián Gregor, farár

Osemnásty list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Osemnásty list Sielničanom

Poriadok a úmysly sv. omší (TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 10.1. – TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Pondelok, Utorok,
Štvrtok, Piatok, Sobota
Ne – 17.1. – 2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:

Ne: za farnosť
Po:+ Pavel Biba
Ut: + Vladimír Drahoň
St: za Božiu pomoc pre deti
Št: + Ján, Margita, Pavel a starí rodičia
Pi: za Božiu pomoc pre mamu
So: + rodina Bosá a Rybošová
Ne: za farnosť

Sedemnásty list Sielničanom

Milí bratia a sestry, už pred pár rokmi som uvažoval nad výzdobou hradieb svetelnými reťazami. No nebol som si istý, či to nebude gýčové alebo príliš náročné. Pred týmito Vianocami som už nápad zrealizoval, lebo som si povedal, že toto svetlo bude možno počas sviatkov jediné, čím sa kostol ľuďom prihovorí. Čo keď sa kvôli zhoršujúcej pandémii do kostola ani nedostanú? Nech im aspoň navonok povie o radosti narodenia Pána!

Dnes máme pred očami troch mudrcov z Východu, ktorí neboli židia, nežili v očakávaní Mesiáša, hoci o tom niečo počuli. Jediné, čo sa im prihováralo a čomu celkom rozumeli, bolo svetlo. „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“ Koľkí z ich pohanských rovesníkov by ostali pri tom, že by sa začali tejto neobyčajnej hviezde klaňať?! Títo traja sú však naozaj múdri, lebo vedia, že ona iba poukazuje na Niekoho väčšieho.

Pri tom všetkom, čo krásne na tejto zemi zažijeme, spomeňme si vždy na Boha! Či je to krása prírody, krása umenia, krása človeka, zážitok lásky, či objavenie pravdy – všetko sú to hviezdy, ktoré nám Boh posiela, aby nám povedal: „Som tu a mám Ťa rád!“ Naša poklona nech potom nepatrí týmto veciam, alebo ľuďom, ale ich Pôvodcovi. Keď si takto človek kľakne, stáva sa pravým uvedomelým človekom. Takáto poklona ho neznižuje, ale naopak robí veľkým. Amen.

Marián Gregor, farár

P.S.: Požehnanie domu si môžete urobiť aj sami. Návod je v poslednom časopise Gorazd (ešte je pár kusov v kostole). Alebo aj vlastnými slovami, napr.: „Nech tento dom žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý“ a pritom rukou požehnať, tak ako to robí kňaz. Požehnanie nie je sviatosť, ale svätenina. Nemusí ho teda vykonávať kňaz a nemusí byť použitá presná formulka. Použitie svätenej vody je vhodné, ale nie nutné.

Sedemnásty list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Sedemnásty list Sielničanom

Novoročný list Sielničanom

Milí bratia a sestry, hoci vám z celého srdca prajem do nového roku aj zdravie, predsa ono nie je najdôležitejšie! Krásny vinš venoval kedysi sv. Pavol Efezanom, keď napísal: „Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých.“ Prosím, prečítajte si tieto slová z dnešného druhého čítania pomaly a pozorne, možno aj viackrát! Niet nič väčšieho ako poznanie Boha! Tu Ho poznávame iba veľmi pomaly a čiastočne. Ale keď Ho uvidíme, budeme v nekonečnom úžase a nikdy Ho nebudeme schopní úplne obsiahnuť. Spoznávanie Boha je nekonečné, lebo On je nekonečný.

Mnohí svätci trpeli rozličnými chorobami a zraneniami. Svätý Ignác väčšinu života kríval. Sv. Alfonzovi deformovaná chrbtica tlačila hlavu dole tak, že si bradou neustále obnovoval ranu na hrudi. Sv. páter Pio a Terézia Neumannová kvôli bolestivým stigmám museli často ležať v posteli. V roku 2006 zomrel iba 15-ročný bl. Carlo Acutis, trpiaci na leukémiu. Niektorí svätci boli celý život ochrnutí, iní celý život slepí, … príkladov by bolo na tisíce. Jedno mali spoločné – zdravie bolo pre nich druhoradé. Najdôležitejšie bolo poznanie Boha a láska k Nemu.

Iste o zdravie sa máme starať, aj Biblia nás k tomu vyzýva. Pri čítaní múdroslovných kníh Starého zákona môžeme byť až prekvapený koľko návodov na zdravé stravovanie a zdravý životný štýl sa tam nachádza. No ani zdravie – hoci tak dôležité – nesmie stáť na vrchole našich hodnôt. Ono často opakované „ak je Boh na prvom mieste, potom aj všetko ostatné je na správnom mieste“ nás postupne naučí obdivuhodnej trpezlivosti, sile a pokoju, ktorý môže dať jedine Boh, a to v akýchkoľvek skúškach a utrpeniach. Amen.

Marián Gregor, farár

P.S.: Keďže ste si na Silvestra nemohli vypočuť štatistiku za rok 2020, naša farská stránka vám ponúka novovytvorenú kategóriu, kde nájdete aj štatistiky z minulých rokov: https://www.farnostsielnica.sk/farnost/statistiky/
Správu o hospodárení farnosti si zas môžete prezrieť na farskej nástenke počas celého mesiaca január 2021.

Novoročný list Sielničanom vo formáte Word si môžete stiahnuť tu: Novoročný list Sielničanom

Poriadok a úmysly sv. omší (DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

Ne – 3.1. – DRUHÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
Pondelok, Utorok,
St – 6.1. 2021 – ZJAVENIE PÁNA
, slávnosť
Štvrtok, Piatok, Sobota
Ne – 10.1. – TRETIA NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA

Verejné bohoslužby sú v tomto týždni zakázané.

Úmysly sv. omší:

Nasledujúce úmysly budú odslúžené bez verejnosti:
Ne: za farnosť
Po:+ Tomáš Ryboš
Ut: + Ondrej Vaňa
St: za farnosť
Št: + Anna Mojžišová
Pi: + Ján (Marián) Volko
So: + Mária Ďurčeková
Ne: za farnosť

Štatistiky

V menu „Farnosť“ sme pridali novú sekciu „Štatistiky“. Nájdete tu štatistiky z matrík a štatistických výkazov Farnosti Sielnica.

Môžete použiť aj priamy odkaz: Štatistiky