Poriadok a úmysly sv. omší (25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 24.9. – 10.00 – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 25.9.7.30

Ut – 26.9. – 18.00

St  –  27.9. – 18.00 –  sv. Vincenta de Paul, kňaza, spomienka

Št  –  28.9. – 18.00 – (latinské ordinárium)

Pi  –  29.9. – 18.00sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov, sviatok

So  – 30.9. – 7.30 sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ne  – 1.10. – 10.00 – 26. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: za Božiu pomoc pre rodinu Mojžišovú, Švecovú, Rybošovú a Lesayovú

Ut: za Božiu pomoc pre deti a vnúčatá

St: + rodina Mojžišová, Jozef a Anna a starí rodičia

Št: + Pavel Piták a Anna Pitáková s rodinou

Pi: + Pavel Kuzma

So: + Ján Gašpar, 1.výr.

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 17.9. – 10.00 – 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 18.9.7.30

Ut – 19.9. – 18.00

St  –  20.9. – 18.00 –  sv. Ondreja Kima Taegona a spoločníkov, mučeníkov, spomienka

Št  –  21.9. – 18.00 – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu, sviatok  (latinské ordinárium)

Pi  –  22.9. – 17.00

So  – 23.9. – 7.30 sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza, spomienka

Ne  – 24.9. – 10.00 – 25. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + rodina Mojžišová, Švecová, Rybošová, Lesayová a Ján Biba

Ut: + Anna Mrázová

St: + Pavel a Anna Rybošová

Št: + Ján Gajdoš

Pi: + Vladimír Drahoň

So: + Ľudovít Sluka

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 10.9. – 10.00 – 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Po – 11.9. – sv. omša nebude

Ut – 12.9. – 18.00 – Najsvätejšieho mena Panny Márie, ľubovoľná spomienka

St  –  13.9. – 18.00 – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Št  –  14.9. – 18.00 – Povýšenie svätého kríža, sviatok  (latinské ordinárium)

Pi  –  15.9. – 10.00 – SEDEMBOLESTNEJ P. MÁRIE, slávnosť   16.00 – sobášna omša

So  – 16.9. – sv. Kornélia a Cypriána, mučeníkov, spomienka

Ne  – 17.9. – 10.00 – 24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: sv. omša nebude

Ut: za Márie v obci

St: + rodina Šetková

Št: + Ján Kmeť a Ružena

Pi: + Kamil Piták                   16.00 – za novomanželov

So: + Ivan Borovec

Ne: za farnosť

● Počas mojej neprítomnosti (4.-13.9) budú sv. omše celebrovať benediktíni zo Sampora.

Poriadok a úmysly sv. omší (22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša))

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 3.9. – 10.00 – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (detská sv. omša)

Po – 4.9. 7:30

Ut – 5.9. – sv. omša nebude

St  –  6.9. – sv. omša nebude

Št  –  7.9. – sv. omša nebude

Pi  –  8.9. – 18.00Narodenie preblahoslavenej Panny Márie, sviatok

So  – 9.9. – sv. omša nebude

Ne  – 10.9. – 10.00 – 23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Úmysly sv. omší

Po: + Mária Volková

Ut: sv. omša nebude

St: sv. omša nebude

Št: sv. omša nebude

Pi: + Pavel Kuzma

So: sv. omša nebude

Ne: za farnosť

● Počas mojej neprítomnosti (4.-14.9) budú sv. omše celebrovať benediktíni zo Sampora.

Poriadok a úmysly sv. omší (21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ )

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 27.8. – 10.00 – 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Po – 28.8. 7:30 – sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi, spomienka

Ut – 29.8. – 18.00 – Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa, spomienka

St  –  30.8. – 18.00

Št  –  31.8. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi  –  1.9. – 18.00 – O Najsvätejšom Srdci Ježišovom, votívna omša

So  – 2.9. – 7:30, 16.00 – sobáš

Ne  – 3.9. – 10.00 – 22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  (detská sv. omša)

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Pavel Kuzma

Ut: + Pavel Volko, 1. výr.

St: + Ján, Mária, Pavel a Anna Kanková

Št: + Dušan Raniak a rodičia

Pi: + rodičia, starí rodičia a sestra Anna

So: + Anna Cviková

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ )

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 20.8. – 10.00 – 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Po – 21.8. 7:30 – sv. Pia X., pápeža, spomienka

Ut – 22.8. – 18.00Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, spomienka

St  –  23.8. – 18.00

Št  –  24.8. – 18.00 sv. Bartolomeja, apoštola, sviatok (latinské ordinárium)

Pi  –  25.8. – 18.00

So  – 26.8. – 7:30

Ne  – 27.8. – 10.00 – 21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Ján Gajdoš

Ut: + Ján Ryboš, 1. výr.

St: za Božiu pomoc pre Zdenku s rodinou

Št: + Ľudovít Sluka

Pi: + rodičia Zorvanoví a sestra Anna

So: + Branislav Gašpar, 1.výr.

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ )

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 13.8. – 10.00 – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 

Po – 14.8. 7:30 – sv. Maximilána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka, spomienka

Ut – 15.8. – 18.00NANEBOVZATIE PREBL.PANNY MÁRIE, slávnosť, prikáz.sv.

St  –  16.8. – 18.00

Št  –  17.8. – 18.00 (latinské ordinárium)

Pi  –  18.8. – 18.00

So  – 19.8. – 7:30

Ne  – 20.8. – 10.00 – 20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Ján Kmeť

Ut: za farnosť

St: + Ivan Sluka, 15.výr.

Št: za Eleny a Heleny

Pi: + Emília Volková, 1.výr.

So: + Anna Mrázová

Ne: za farnosť

Poriadok a úmysly sv. omší (PREMENENIE PÁNA, sviatok)

Erb Farnosti Sielnica

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

 

Ne – 6.8. – 10.00 – PREMENENIE PÁNA, sviatok

Po – 7.8. 7:30

Ut – 8.8. – 18.00 – sv. Dominika, kňaza, spomienka

St  –  9.8. – 18.00sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, sviatok

Št  –  10.8. – 18.00 – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka, sviatok(latinské ordinárium)

Pi  –  11.8. – 18.00 – sv. Kláry, panny, spomienka

So  – 12.8. – 7:30

Ne  – 13.8. – 10.00 – 19. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ  

Úmysly sv. omší

Ne: za farnosť

Po: + Ľudovít Sluka

Ut: + rodina Košťálová a Marián Volko

St: za Božie požehnanie pre jubilanta

Št: + Emília a Ondrej Piták

Pi: za Zuzany v obci

So: + Ivan Borovec

Ne: za farnosť