Poriadok a úmysly sv. omší (SVIATOK SVÄTEJ RODINY)

KOSTOL DUCHA SVÄTÉHO V SIELNICI

Poriadok a úmysly sv. omší   

SVIATOK SVÄTEJ RODINY

Po – 1.1.   –   10.00  – BOHORODIČKY PANNY MÁRIE, slávnosť, prikázaný sviatok
Ut – 2.1.   –   18.00 – sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho, biskupov, spomienka
St  – 3.1.   –   18.00 – Najsvätejšieho mena Ježiš, ľubovoľná spomienka
Št  – 4.1.   –   18.00 (latinské ordinárium)
Pi  – 5.1.   –   18.00 – predvečer slávnosti
So – 6.1.   –   10.00 – ZJAVENIE PÁNA, slávnosť, prikázaný sviatok – požehnanie vody
Ne – 7.1.   –   10.00 – KRST KRISTA PÁNA, sviatok

Úmysly sv. omší:

Po: za farnosť
Ut: + Anton Zárevúcky, kňaz
St: + rodina Beličková a Vaňová
Št: + Ondrej Mojžiš
Pi: na úmysel
So: za farnosť
Ne: za farnosť

  • Zmena možná v prípade pohrebu so sv. omšou. 

VEĽA BOŽIEHO POKOJA, SILY A RADOSTI DO NOVÉHO ROKU
VÁM PRAJE

Marián Gregor, farár